ESTUDI | 28/05/2020  Ruralcat

Es publiquen els resultats de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) corresponents a 2018

La Xarxa Comptable Agrària és un instrument que permet avaluar la renda de les explotacions agràries de Catalunya i l'impacte que la política agrària produeix en elles. Ofereix una visió de totes les quantificacions disponibles sobre l'activitat agrària a partir de les dades comptables.

Xarxa Comptable Agrària de Catalunya

La Xarxa Comptable Agrària és un instrument que permet avaluar la renda de les explotacions agràries de Catalunya

El Departament d’Agricultura ha publicat els resultats de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) corresponents a l’exercici comptable de 2018. Estan disponibles els resultats de les explotacions, del compte analític per cultiu i serveis i del compte analític de ramaderia.

La metodologia es basa en el programa de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) iniciada els anys setanta a Espanya i integrada des de l'any 1986 en la Xarxa d'Informació Comptable Agrícola (RICA) comunitària -que es regeix pel Reglament CE 1217/2009- amb l'adaptació de la metodologia a la nova situació normativa.

Aquesta estadística s'elabora en el marc del conveni de col·laboració amb el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Font: XCAC