AJUDES MAPA | 27/07/2004  Ruralcat

El MAPA aportarà 34 milions d¿euros el 2004 a programes de desenvolupament

El Ministeri d'Agricultura aportarà aquest any 34 milions d'euros per cofinançar els programes acollits a la iniciativa comunitària Leader i a les mesures de desenvolupament endogen en zones rurals incloses en Proder i en altres programes operatius.

Vista aèrea d'hivernacles

Segons publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el MAPA destinarà 14,9 milions d'euros pel cofinançament del programa Leader +; 15,7 milions d'euros per al Proder II i 3,1 milions d'euros per a mesures de diversificació.
En aquest pressupost també s'inclouen els 302.634 euros que encara no havia rebut la Comunitat Foral de Navarra del finançament del Leader II del període 1996-2000, per manca de l'aprovació per part de la Comissió Europea.
Aquest cofinançament està dirigit al desenvolupament endogen de zones rurals que recullen els programes Leader en les regions Objectiu 1 i en transició per al període 2000-2006, per al desenvolupament endogen del Proder -que es desenvolupa en regions fora de l'Objectiu 1- en el mateix període i per a les mesures de diversificació amb les quals conten algunes Comunitats Autònomes.
D'aquesta forma, per a les regions Objectiu 1, el MAPA concedeix un total de 20,9 milions d'euros, dels quals 7,8 milions d'euros són per a la iniciativa Leader Plus, 10,8 milions d'euros per al Proder II, i 2,2 milions d'euros per a les mesures de diversificació.
Per a la regió Objectiu 1 en transició (Cantàbria) destina 2,2 milions d'euros i per a les regions fora d'Objectiu 1 concedeix 7,5 milions d'euros.
A Catalunya el MAPA concedeix un total de 3.606.600 euros, 2,7 milions destinats al Proder II i 858.820 euros per al programa Leader.
  Leader Plus Proder II Mesures divers. TOTAL
Andalusia 1.935.059 2.826.937   4.761.996
Asturies 406.802 1.484.394   1.888.196
Canaries 302.961 167.159   470.120
Castella la Manxa 1.126.559 1.824.907   2.951.466
Castella i Lleó 1.592.300 1.361.548 1.036.603 3.990.451
Extremadura 742.014 896.666 1.194.429 2.833.109
Galícia 887.823 1.429.426   2.317.249
Múrcia 195.852     195.852
València 652.283 874.295   1.526.578
Cantàbria 256.832 1.071.023 934.254 2.262.109
Aragó 1.799.137 684.930   2.484.067
Balears 222.141     222.141
Catalunya 858.820 2.747.780   3.606.600
Madrid 270.984 409.171   680.155
La Rioja 234.461     234.461
TOTAL 14.922.304 15.775.236 3.165.286 34.165.460