| 19/07/2004  Ruralcat

DOGC 20/07/2004 NÚM. 4177¿ DIPLOMA DE MESTRE ARTESÀ ALIMENTARI

RESOLUCIÓ ARP/1993/2004, de 13 de juliol, per la qual s'atorga el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a diverses persones