AJUTS | 19/06/2020  Ruralcat

Es destina un milió d’euros en ajuts al Desenvolupament Local Participatiu dels Grups d'Acció Local Pesquers

Es tracta d’ajuts dels Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) al desenvolupament local. Unes ajudes que dinamitzaran unes inversions als territoris del GALP Costa Brava i Mar de l’Ebre d’1,6 milions d’euros.

Pescadora

S’han aprovat 41 projectes que generaran una inversió d’1,6 milions d’euros als territoris del GALP Costa Brava i Mar de l’Ebre

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del DARP ha aprovat destinar un milió d’euros a les ajudes al Desenvolupament Local Participatiu de les comunitats pesqueres que conformen els Grups d’Acció Local Pesquers (GALP) dins el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), corresponents al 2020.

Els GALP (GALP Costa Brava i GALP Mar de l’Ebre) són grups encarregats de dinamitzar el territori d’àmbit pesquer implementant millores amb l’aprovació de diferents projectes que s’adeqüen als objectius de les seves estratègies de desenvolupament local. Treballen amb un model de gestió de baix a dalt, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix.

A la convocatòria d’enguany, s’han rebut 72 sol·licituds d’ajuts, de les qual s’han aprovat 41 projectes que generaran una inversió d’1,6 milions d’euros als territoris del GALP Costa Brava i Mar de l’Ebre, d’acord amb la distribució següent:

GALP/Anualitat                    Subvenció              Inversió                      projectes

COSTA BRAVA                   500.000,00 €         583.160,00 €                        23

TERRES DE L'EBRE               500.000,00 €         1.033.337,10 €                    18

Total                                 1.000.000,00 €       1.616.497,33 €                  41

El 44% són operacions realitzades per entitats del sector públic i el 56% restant del sector privat, entre les quals destaquen les confraries de pescadors i empreses del sector pesquer i aqüícola amb un 22% de les operacions aprovades.

S’han aprovat iniciatives molt diverses destinades a incrementar el valor afegit dels productes pesquers i dels productes del comerç de peix de llotja, fomentar el relleu generacional, incentivar les infraestructures per afavorir l’accés a l’aprenentatge permanent, fomentar la creació d’ocupació en altres sectors de l’economia blava, fomentar la conservació i creació de patrimoni cultural i mediambiental en els municipis pesquers, promoure els beneficis del consum de peix, reforçar el paper de les comunitats pesqueres en el turisme local i la governança dels recursos pesquers i les activitats marítimes. 

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 (EMC), amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació (LEAS) de l’EMC amb la ciutadania i el territori, i fomenten un desenvolupament sostenible i respectuós envers l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i un marc de governança innovador que garanteixi l’operativitat.

Font: DARP