GESTIÓ FORESTAL | 19/06/2020  Ruralcat

Es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals en l'activitat agrícola

El DARP aprova les normes i prohibicions necessàries per protegir els boscos i els terrenys forestals de Catalunya davant l'elevat risc d'incendi, que són aplicables a tots els terrenys forestals, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i la franja de 500 metres que els envolta.

Extinció d'incendi forestal

La campanya de la Sega va de l'1 de juny al el 31 d'agost, ambdós inclosos

Els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d'incendi, bàsicament perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable, i aquest risc d'incendi es concentra normalment en unes franges horàries determinades.

Per aquest motiu, durant el període comprès entre l'1 de juny i el 31 d'agost, ambdós inclosos, per realitzar les tasques agrícoles en cultius herbacis de secà en què s'utilitzi maquinària tipus recol·lectora, embaladora, picadora de palla o remolc agrícola acoblat al tractor, s'ha de  disposar de mitjans d'extinció suficients per intentar controlar el possible conat d'incendi que es pugui originar i d'una emissora de banda de 80 Mhz o telèfon mòbil.

Durant aquest període, i quan s'activi el nivell 3 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, s'ha de comunicar a la Sala Central del Cos d'Agents Rurals l'inici i la finalització de les tasques agrícoles quan s'utilitzi maquinària tipus recol·lectora o embaladora en la franja horària entre les 14 i les 17 hores.

A més, la utilització de maquinària tipus picadora de palla acoblada al tractor en tasques agrícoles en cultius herbacis de secà no es pot utilitzar quan s'activi el nivell 3 del Pla Alfa mentre que en el nivell 2 del Pla Alfa no es pot utilitzar aquest tipus de maquinària entre les 12 i les 18 hores.

Així mateix, les persones que realitzen tasques agrícoles han de tenir en consideració un seguit de recomanacions com disposar d'un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals, reduir la velocitat d'avenç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall, i estar atent amb un vigilant a les passades de la recol·lectora, la picadora de palla o l'embaladora per si s'inicia el foc. A més, un cop el camp estigui recol·lectat, s'ha de fer un perímetre llaurat (amb grades o arreus) al voltant del camp quan sigui proper a edificacions i àrees forestals.

També cal recordar que tota la maquinària agrícola es mantindrà en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment per evitar que s'origini foc com a conseqüència d'un mal manteniment i neteja de peces mecàniques i sistema elèctric. Així mateix, s'han de mantenir nets de vegetació els llocs d'emplaçament o manipulació de tractors, motoserres, aparells de soldadura, radials, grups electrògens i motors o equips elèctrics o d'explosió.

Font: DOGC

Informació relacionada