AGRICULTURA SOSTENIBLE | 30/06/2004  Ruralcat

Entra en vigor el tractat internacional sobre recursos genètics de les plantes

El passat 29 de juny de 2004 va entrar en vigor el Tractat Internacional sobre Recursos Fitogenètics per a la agricultura i l¿alimentació, el primer acord global jurídicament vinculant per garantir una agricultura sostenible en el planeta.

FAO

Fins ara, 55 països l¿han ratificat . ¿Avui comença una nova era¿ va reconèixer el Director de la FAO, Jacques Diouf. ¿El tractat reuneix a països, agricultors i científics milloradors de plantes i els ofereix un enfocament multilateral en l¿accés als recursos genètics de les plantes i el repartiment dels beneficis que en deriven del seu ús. El Tractat reconeix la tasca dels agricultors de tot el món, particularment dels països del sud, que han desenvolupat i conservat els recursos fitogenètics durant milenis. En aquest marc, Diouf va assegurar que ¿els països han de proporcionar els recursos necessaris per tal que el Tractat pugui ser operatiu. La humanitat necessita salvaguardar i potenciar el preciós llegat dels recursos genètics de les plantes. Aquest llegat és la base per a una agricultura sostenible¿. Les col·leccions de gens són fonamentals per alimentar a una població mundial en augment constant. Aquests gens proporcionen la matèria primera que els milloradors de plantes necessiten per desenvolupar noves varietats que permetran a la humanitat fer front als desafiaments imprevisibles com plagues en els animals i les plantes, canvis climàtics i també per tal d¿enriquir la dieta alimentària. Però la biodiversitat agrícola, que és la base de la producció d¿aliments, es redueix ràpidament a causa dels nous sistemes de vida, els canvis en la dieta alimentària i l¿augment de densitat de població. Des dels inicis de l¿agricultura, els agricultors de tot el món han desenvolupat unes 10.000 espècies vegetals per a la alimentació humana o com a forratge animal. Avui en dia només 150 cultius alimenten a la majoria de la població mundial i només 12 cultius proporcionen el 80% de l¿energia que consumeix l¿ésser humà (dels quals el blat de moro, l¿arròs, la patata i el blat en són un 60%). S¿estima que unes tres quartes parts de la diversitat genètica agrícola s¿ha perdut al llarg del darrer segle, i la tendència continua. Aquesta erosió té conseqüències irreversibles per als nostres cultius. El Tractat Internacional pretén oferir una resposta a aquest tipus de problemes. Un sistema multilateral ¿Un aspecte únic i innovador del Tractat és el Sistema Multilateral per a l¿accés i el repartiment de beneficis¿, va explicar José Esquinas-Alcázar, Secretari de la Comissió Intergubernamental de la FAO sobre Recursos Genètics per a l¿Agricultura i la Alimentació. Gràcies a aquest sistema, l¿ús dels recursos fitogenètics es basarà en el principi de del fàcil accés als recursos i al seu intercanvi i a un repartiment just i equitatiu dels beneficis derivats del seu ús. El Sistema multilateral s¿aplica a 35 cultius alimentaris i a 29 espècies de farratge, que representen la majoria dels cultius alimentaris dels quals depenen els països. Els milloradors de plantes, els agricultors i les institucions d'investigació públiques i privades tindran accés garantit a una àmplia gamma de recursos genètics sota unes determinades condicions. Això evitarà, entre altres coses, la monopolització d'aquests recursos per part de grans grups econòmics. Com a resultat de tot això també es beneficiaran els consumidors, que podran tenir accés a més i millors productes. El Sistema Multilateral també contribuirà a reduir els costos derivats dels intercanvis de material filogenètic entre països. Així, ja no serà necessari portar a terme costosos acords bilaterals amb cadascun dels països propietaris dels recursos que milloradors de plantes i investigadors necessiten per a produir noves varietats. El Tractat també permetrà als països en desenvolupament invertir en la seva capacitació per a conservar i usar aquests recursos genètics. El Repartiment de Beneficis contemplarà l'intercanvi d'informació, l'accés i la transferència de tecnologia i la formació. Altre aspecte fonamental del Repartiment de Beneficis és que, en aquells casos en els quals es comercialitzin plantes millorades amb material inclòs en el Sistema Multilateral, serà necessari pagar un percentatge dels beneficis a un fons fiduciari destinat a ajudar als països en desenvolupament a millorar la conservació i l'ús sostenible dels seus recursos fitogenètics. Els termes d'aquesta contribució seran determinats en la primera reunió de l'Òrgan Rector del Tractat. Drets dels agricultors Per primera vegada, un tractat jurídicament vinculant reconeix la innovació col·lectiva en la qual s'assenta l'agricultura mundial. Reconeix "l'enorme contribució que els agricultors i les petites comunitats de totes les regions del món -i molt especialment les de les zones d'origen de la diversitat agrícola- han fet i continuen fent per la conservació i el desenvolupament dels recursos fitogenètics. Els governs deurien promoure i protegir els Drets dels agricultors protegint els coneixements locals tradicionals, donant als treballadors del camp el dret a participar en les decisions nacionals relatives als recursos genètics de les plantes i assegurant que els agricultors reben una porció equitativa dels beneficis obtinguts del seu ús. Les col·leccions més importants de bancs de gens del món, que contenen 600 000 mostres en guarda del Grup Consultiu d'Investigació Agrícola Internacional, passaran a ser regulades mitjançant el Tractat Internacional. L'estratègia de finançament del Tractat preveu la mobilització de recursos financers per a projectes fitogenètics i programes per a ajudar als agricultors, especialment aquells en països en desenvolupament i en transició. Un important element de l'estratègia de finançament del Tractat serà el Global Crop Diversity Trust, un fons internacional per a la conservació de la diversitat agrícola. El Fons establirà una dotació que servirà per donar suport als països en desenvolupament per a la formació de recursos humans i conservació dels bancs de gens. Els bancs de gens del CGIAR també rebran suport per a la seva conservació a llarg termini. La dotació que ha estat fixada en 260 milions de dòlars; fins el moment ja han estat dipositats, 45 milions de dòlars.