GESTIÓ RURAL | 21/06/2004  Ruralcat

Catalunya i Dinamarca comparteixen experiències en la innovació agroalimentària

El Director General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, Salvador Puig, ha encapçalat la missió tècnica al Servei Danès de Consultoria Agrícola, organisme que coordina l¿assessorament als agricultors danesos en innovació i gestió de les seves explotacions. La tecnologia aplicada a la gestió agrícola i la formació han centrat aquesta visita.

Xarxa de centres rurals a Dinamarca. Font: Dansk Landbrugsradgivning Landscentret

El Servei Danès de Consultoria Agrícola té en funcionament el Sistema Integrat de Gestió de Granges, iniciativa que inclou un programa informàtic per a la monitorització de la producció de porcs en seccions mitjançant el registre dels seus patrons de beguda, documentació i gestió de la qualitat i desenvolupament de la criança de ramats.
Un punt destacable del sistema danès és l¿ús del portal d¿Internet Dansk Landbrugsradgivning Landscentret i la seva pàgina LandbrugInfo, web en el que participen agricultors, centres locals i l¿administració o Centre Nacional, tots ells nodrint-lo d¿informació i serveis.
Treball combinat d¿investigadors, administració i agricultors El model d¿assessoria de Dinamarca combina la feina dels centres locals, que donen suport directe als pagesos, i el Centre Nacional, i promou la relació entre els instituts de recerca agroalimentària i els agricultors.
Pel danesos, el secret del seu èxit és que són els propis grangers els propietaris i els usuaris del sistema.
El Centre Nacional s¿encarrega de proveir de tota la informació necessària als centre locals en matèries com darreres innovacions i investigacions tecnològiques, formació, millores en la gestió de les explotacions, i dades tècniques i econòmiques entre altres. Al seu torn, aquests centres estan en contacte directe amb el pagesos, donant-los d¿una informació personalitzada en funció de les característiques de les seves granges.
Dinamarca ha exportat el seu model de desenvolupament rural a altres països, com Bolívia, Mèxic, Bangladesh, Índia o Kenya, aplicant-lo a més de 20 projectes arreu del món.