AJUTS | 06/07/2020  Ruralcat

Es concediran crèdits avantatjosos als autònoms i empreses del sector primari més afectats per la COVID-19

Als ajuts s’hi podran acollir els productors de flors i plantes, els d’aviram, carn de conill i les hípiques que han hagut de deixar de fer activitats i han de seguir alimentant als cavalls.

Hípica

Les pèrdues econòmiques en el sector de les hípiques s’estimen en més de 2 milions d’euros

El Govern ha aprovat un pla de xoc que permetrà posar a disposició de les explotacions agràries més afectades per la crisi sanitària de la COVID-19 línies de crèdit amb condicions avantatjoses per un import de més de 20 milions d’euros.

Entre els sectors que s’hi podran acollir hi ha els productors de flors i plantes, els d’aviram, carn de conill i les hípiques que han hagut de deixar de fer activitats i han de seguir alimentant als cavalls.

El pla consistirà, d’una banda, en línies de crèdit en condicions avantatjoses que s’articularan a través de l’Institut Català de Finances (ICF). Els interessos seran bonificats íntegrament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb 1,5M milions d’euros de fons propis. Aquests préstecs seran a cinc anys, amb una carència d’un any, a euríbor +3%, amb un capital entre 15.000 i 100.000 euros.

D’altra banda, també hi haurà la possibilitat de fer la sol·licitud del préstec a l’ICF, amb un tram límit de 20 milions d’euros, que comptarà amb la garantia del 80% del risc per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

 Es tracta d’un pla destinat a facilitar la liquiditat a autònoms i empreses del sector primari que hagin estat afectats per la COVID19. S’hi podran acollir aquelles explotacions agràries que justifiquin que han tingut unes pèrdues de facturació superiors al 50% durant els mesos de març, abril i maig de 2020 en comparació amb el mateix període de 2019.

Les pèrdues econòmiques quantificades a Catalunya en l’àmbit de la flor i la planta, amb 389 vivers registrats, es calculen en més de 100 milions d’euros. Aquest sector concentra en aquests mesos de primavera (març, abril, maig i juny) la major part de la seva activitat econòmica (pot arribar a suposar un 90% de la comercialització anual). En casos com la flor tallada, la festivitat de Sant Jordi representa una part molt important de la producció de roses.

En el sector de l’aviram de carn, s’ha produït una sobresaturació de la producció, principalment degut a l’aplicació de mesures restrictives de l’activitat en els escorxadors. A més el sector es veurà afectat greument per la davallada de consum en els mesos d’estiu per l’afectació que tindrà la limitació de la campanya turística.  S’ha produït una acumulació de carn congelada de més de 6,5 M kg amb la despesa que això suposa i les implicacions a nivell de mercat amb baixada de preus.

El sector de la cunicultura també s’ha vist greument afectat pel tancament del canal HORECA, especialment la venda directa, sense intermediaris. La resta de productors s’han vist afectats per una disminució del preu del conill viu de 0,4€/kg, fet que representa un preu de mercat molt per sota del cost de producció. Es calculen les pèrdues del sector de la carn de conill durant els mesos de març, abril i maig d’uns 2M€, import considerable si tenim en compte que el sector del conill representa menys del 1% de la PFA de Catalunya.

Finalment, pel que fa el sector de les hípiques, a causa de l’estat d’alarma les explotacions van suspendre totes les activitats. El cost mig bàsic per èquid es de 156€/mes. Amb les més de 200 hípiques que hi ha registrades (amb més de 10 cavalls), les pèrdues econòmiques s’estimen en més de 2 milions d’euros.

Font: DARP