ESTUDIS | 20/07/2020  Ruralcat

Publicat el Mapa d'Explotacions Agrícoles de Catalunya en el portal Dades Obertes

Es tracta d’informació gràfica de la delimitació de cada explotació agrícola, i inclou informació relativa a gènere, edat, ajuts de la PAC sol·licitats o l’adhesió a la venda de proximitat, entre altres.

Mapa d'explotacions agràries

Mapa d'explotacions agràries

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat el Mapa d’explotacions agrícoles de Catalunya en el portal Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’una nova capa gràfica que geolocalitza les explotacions agrícoles a partir de les dades declarades en la Declaració Única Agrària (DUN) de la campanya 2019, la declaració anual que han de fer els titulars de totes les explotacions agràries, amb la intenció d’oferir una informació rellevant per al sector i per a la ciutadania en general, tot respectant les polítiques de transparència i de protecció de les dades personals.

Aquest nou dataset s’afegeix a altres que ja té publicats el DARP, com el Mapa de Cultius, el Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC), el Registre d’Explotacions Ramaderes i el d’Indústries agroalimentàries, dins del marc de l’estratègia d’obertura de les dades públiques de la Generalitat que té com a objectiu facilitar dades obertes per defecte, actualitzades, accessibles, i utilitzables.

Aquest conjunt de dades conté la informació gràfica de la delimitació de cada explotació agrícola, així com altres atributs de les explotacions com són l’organització jurídica, les denominacions de qualitat, els ajuts sol·licitats, l’edat i sexe del titular, l’adhesió a la venda de proximitat, entre altres. També inclou les dades de localització, i la superfície total de l’explotació.

La publicació del Mapa d’explotacions agrícoles (DUN) de Catalunya a Dades Obertes inclou l’arxiu en format shaphile i geopakage per a facilitar-ne la geolocalització, i dos arxius auxiliars explicatius, un d’ells en format excel per les codificacions.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200717_mapa_explotacions_dun_2019

Font: DARP

Notícies relacionades