ESTUDIS | 21/07/2020  Ruralcat

Es publica l’enquesta anual de sacrifici de bestiar en escorxadors 2019

D'acord amb l'enquesta anual de sacrifici de bestiar en els escorxadors catalans, el pes de les canals produïdes durant l'any 2019 va totalitzar 2.404 milers de tones.

Escorxador

La carn de boví representa el 6% del total sacrificat

El Departament d’Agricultura ha publicat l’Enquesta anual de sacrifici de bestiar en escorxadors corresponent a l’any 2019, en què es van totalitzar un pes de la canal de 2.404 milers de tones. L'espècie porcina va aportar un 78% del total d'aquesta carn, l'aviram un 14%, el boví un 6% i les altres espècies el 2% restant, segons dades del Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris del Gabinet Tècnic del DARP.

 

Per espècies, els caps sacrificats de boví a Catalunya van ser un total de 541.737, amb un pes de 141.702,20 tones i amb 129.640,65 tones de consum directe. Els caps d’oví sacrificats van ser 1.158.517, amb un pes de 15.594,13 tones i 14.446,95 tones de consum directe de carn.

En cabrum es van sacrificar l’any 2019 un total de 114.578 caps, amb un pes de 517,29 tones i 503,42 tones de consum directe. En porcí van ser 22.451.793 caps, amb un pes de 1.888.708,14 tones i pel que fa al consum van totalitzar 828.745,01 tones. Pel que fa a l’espècie equina es van sacrificar 2.967 caps, amb un pes de 727,95 tones i es van consumir 677,10 tones de carn. En aus es van comptabilitzar 194.165,90 milers de caps, amb un pes de 345.956.266,04 kg i 282.409.288,60 kg de carn d’aviram consumida. Per últim, es van sacrificar 9.157,56 milers de caps de conills, amb un pes de 10.550.559 kg i es van consumir 10.548.121 kg.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP