SANITAT VEGETAL | 24/07/2020  Ruralcat

Publicada la Guia tècnica del bernat marró marbrejat

Aquesta guia tècnica, elaborada pel DARP, l’IRTA i la Universitat de Barcelona, pretén donar a conèixer la morfologia i identificació d’aquest insecte, els danys causats i els mètodes de control més eficaços per lluitar contra la plaga.

Bernat marró marbrejat

Adult de bernat marró marbrejat en vista dorsal (autor: Ferran Lizana)

El Servei de Sanitat Vegetal del DARP ha publicat la Guia tècnica del bernat marró marbrejat (Halyomorpha halys) que ha elaborat conjuntament  amb l’IRTA i la Universitat de Barcelona, que inclou fotografies i indicacions que ajudaran a identificar aquesta plaga de la qual ja s’han detectat alguns exemplars de forma dispersa en cultius agrícoles, motiu pel qual es pot considerar una possible amenaça.

Aquesta guia tècnica pretén donar a conèixer als assessors en gestió integrada de plagues, als tècnics  de les ADV i a la ciutadania en general els darrers avenços en coneixement de la biologia d’aquest insecte, les claus i els detalls que han de permetre diferenciar-lo d’altres espècies, els danys i monitoratge de les poblacions i els mètodes de control més eficaços.

El bernat marró marbrejat és un nou insecte exòtic d’origen asiàtic detectat a Europa per primera vegada al 2004, que està provocant danys mot greus en cultius de determinades zones agrícoles del continent europeu. A Catalunya es va trobar inicialment a Girona el 2016 i des d’aleshores s’ha anat estenent per bona part del territori.

La guia es pot consultar des del següent enllaç: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents/fitxers-binaris/halyomorpha-halys-guia-tecnica-bernat-marro-marbrejat.pdf 

Font: Oficina de Sanitat Vegetal