DOSSIER TÈCNIC | 03/08/2020  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 105: “La poma de muntanya”

Aquest monogràfic, que ha comptat amb la col·laboració de l’IRTA-FruitCentre de Lleida, exposa la situació actual de la pomera d’altitud i posa en valor l’experiència de projectes relacionats amb la fructicultura de muntanya a Catalunya.

Poma de muntanya

Varietat 'Brookfield Gala' a la finca de Gotarta (autor: I. Iglesias)

El Dossier Tècnic nº 105: “La poma de muntanya” analitza la situació actual de la pomera a l’estat espanyol i de la producció de la poma d’altitud. També posa en valor l’experiència obtinguda amb dos projectes impulsats a casa nostra relacionats amb la fructicultura de muntanya.  

El monogràfic fa balanç dels nou anys d’actuació d’un projecte pioner a l’estat espanyol de fructicultura de muntanya iniciat al 2009 i situat a la localitat de Llesp (Alta Ribagorça), amb la col·laboració de l’IRTA i l’ADRR (Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romànica). L’objectiu era avaluar l’adaptació i comportament en altitud de diferents varietats autòctones i comercials de poma. Amb els resultats obtinguts se’n va validar la seva viabilitat productiva i al 2012 es van fer les primeres plantacions comercials a les comarques de muntanya de l'Alta Ribagorça i l’Alt Urgell i, posteriorment, en altres comarques situades a menor altitud com La Noguera.

L’altra experiència és el cultiu de poma ecològica de muntanya, un projecte que es va posar en marxa el 2012 de la mà de l’IRTA amb les primeres plantacions comercials a Sant Llorenç de Morunys i, poc a poc, s’hi van afegint productors del Solsonès, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.

D'altra banda, al 2014 es va realitzar la plantació de la finca experimental a la localitat de Prades (Baix Camp), incloent també varietats autòctones i comercials, en un indret de muntanya amb condicions edafo-climàtiques diferents a les del Pirineu.  

Per últim, el Dossier inclou l’entrevista amb Josep Pintó, president de Biolord Coop., una cooperativa orientada a la producció de poma de muntanya que compta amb 16 socis productors i altres socis de serveis i col·laboradors amb 17 hectàrees cultivades a més de 700 metres d’altitud que integren la denominació Poma de Muntanya.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Font: RuralCat