FERTILITZACIÓ | 13/08/2020  Ruralcat

Convocats els ajuts per fomentar que les explotacions agrícoles rebin assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible

El Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes ressalta la implicació de l’explotació agrícola en la funció essencial que desenvolupa com a receptora de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants.

Aplicació de purins

El Decret introdueix la necessitat d’incorporar personal assessor en fertilització perquè orienti l’agricultor/a

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts de minimis al sector agrícola per a l’assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible corresponents a 2020, per un import de 500.000 euros.

El Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, aprovat el juliol de 2019, ressalta la implicació de l’explotació agrícola en la funció essencial que desenvolupa com a receptora de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants.

En aquest sentit, el Decret introdueix la necessitat d’incorporar personal assessor en fertilització perquè orienti l’agricultor/a en la presa de decisions sobre la millor utilització d’aquests recursos. Disposar de suport tècnic és clau de cara a una aplicació més eficient dels adobs, a la reducció dels costos (la fertilització dels cultius pot arribar a suposar una quarta part dels costos directes de les explotacions) i a un menor impacte ambiental.

Per fomentar que les explotacions agràries puguin rebre un servei d’assessorament de qualitat, cal establir incentius econòmics per afavorir l’existència, el manteniment i la millora d’un suport tècnic especialitzat en fertilització que compti amb persones assessores en fertilització que realitzin treballs de suport tècnic, recomanació i planificació en fertilització. D’aquesta manera, les persones titulars de les explotacions podran sol·licitar amb facilitat l’assessorament tant de persones professionals autònomes com del personal assessor contractat per les diferents tipologies d’entitats i associacions existents en l’àmbit agrari.

Els ajuts convocats estan destinats a subvencionar un 50%, com a màxim, dels honoraris de la persona professional autònoma o, si és el cas, dels costos laborals de la persona tècnica, tant en plantilla com autònoma, contractada per l’empresa o entitat perceptora, pel temps dedicat a les actuacions d’assessorament tècnic. A banda, segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, també es pot complementar l’ajut amb un 50% dels honoraris o dels costos laborals per a empreses o entitats que contractin una segona persona tècnica.

Els professionals, les empreses o les entitats hauran d’haver assessorat un mínim de 30 persones agricultores i planificat la fertilització per a tots els cultius i les superfícies de conreu fertilitzables de les quals la persona agricultora beneficiària és titular. Aquest assessorament ha de contribuir a incrementar la qualitat del sòl, prevenir la contaminació de les aigües, reduir les emissions d’amoníac i mitigar el canvi climàtic.

Per poder optar a l’ajut, les actuacions subvencionables s’han d’haver realitzat entre l’1 d’octubre de 2019 i el 23 d’octubre de 2020. La sol·licitud s’ha de presentar telemàticament  entre l’1 d’octubre i el 23 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

Font: DARP

Informació relacionada