EL CAMP A EUROPA | 02/06/2004  Ruralcat

Els espanyols troben complicat conciliar la vida familiar i la laboral al camp

Bona part dels treballadors del camp a Espanya pensen que els resulta difícil compaginar les seves tasques laborals amb la vida familiar, segons un informe de la Fundació Europea per a la Millora de Vida i Condicions de Treball.

Segons aquest estudi, Qualitat de Vida a l'Europa Rural, un 45% de les persones que treballen al camp a Espanya se senten sovint massa cansades per realitzar les tasques de la casa, percentatge només superat a Letònia (54%). A Grècia el percentatge és d¿un 31%, un 27% al Regne Unit i Portugal i en tots els països que van entrar a la Unió Europea supera el 20%, excepte la República Txeca (19%). A la UE la mitjana és d'un 23%.
Els agricultors amb un índex més baix són els holandesos, només un 9% està cansat per a les tasques domèstiques.
Pel que fa a les responsabilitats familiars, un 11% dels empleats rurals de la UE troben dificultats per a complir-les, mitjana que superen a Espanya i Portugal (14%), Grècia (13%) i 9 dels 10 nous estats membres - tots excepte Eslovàquia -, sobretot a Letònia (31%), Lituània (17%) i Xipre (17%).
Segons l¿informe, a Bèlgica, Holanda, Alemanya, Finlàndia i Àustria només noten aquestes dificultats un 4% de les persones enquestades.
El sondeig, efectuat a 1.000 persones de 28 països (els 25 de la UE, més Romania, Bulgària i Turquia), mostra que els ingressos al camp són inferiors que a les ciutats, especialment en els 10 nous estats membres.
Així mateix, destaca el poc ús de noves tecnologies al món rural en tots els països enquestats, sobretot en els nous membres de la Unió. Grècia, Bulgària i Turquia tenen els índex de no connexió a Internet més alts, mentre que a Espanya un 54% dels enquestats es va connectar en el darrer mes.
També s¿assenyala que no hi ha diferències notables en les condicions sanitàries entre les àrees rurals i urbanes, però els països mediterranis es queixen més de les mancances. Un 13% dels habitants rurals espanyols veuen molt difícil l'accés a la sanitat a causa de les llistes d'espera i als retards, percentatge superat per italians (24%), grecs (16%) i portuguesos (14%).
Pel que fa als habitatges, l'informe destaca que al camp tenen més espai, si bé en alguns dels nous estats membres un 15% dels habitatges no té cambra de bany. Aquesta xifra s'eleva al 48% de les llars rurals a Romania, Bulgària i Turquia.
Així mateix, a les àrees rurals dels 10 nous estats membres un 37% no té diners per comprar roba nova, un 71% no pot canviar els mobles i un 24% no pot pagar la instal·lació de calefacció a casa.