SECTOR LACTI | 01/06/2004  Ruralcat

La UPA demana accelerar el pla de modernització del sector lacti

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha demanat al Ministeri d¿Agricultura (MAPA) que posi en marxa de forma imminent el Plan Nacional de Reestructuración y Modernización del sector làctic, amb un pressupost adequat que asseguri la continuïtat del major nombre possible d¿explotacions ramaderes.

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

L¿organització vol impulsar canvis en el decrets de traçabilitat de la llet i de gestió de la quota làctia, per tal d¿eliminar la burocràcia de l¿actual legislació, aprovada per l¿anterior ministre, Miguel Arias Cañete.
En una reunió a la Organización Interprofesional Láctea (INLAC) amb l¿actual secretari d¿Agricultura, Fernando Moraleda, la UPA també ha exigit un major control de la llet importada, tant en els controls de qualitat com en la seva comercialització, i una forta persecució del frau de la venda de llet "a pèrdues" de la distribució, que ha augmentat de forma considerable en el darrers mesos.
Dins aquest marc de canvis en el sector làctic, la directora general de ramaderia, María Echevarria, i el director general d¿Indústria Agroalimetària i Alimentació, Jorge Santiso, van presentar les seves futures línies d¿actuació en la darrera assemblea general de la INLAC.
María Echevarría va destacar el seu compromís amb la regulació i transparència del sector, amb la qualitat, la seguretat alimentària i la traçabilitat dels productes. Per la seva banda, Jorge Santiso va incidir en la necessitat d¿evitar que la distribució comercial, amb un pes dominat respecte la resta de la cadena, afecti la viabilitat del mercat làctic espanyol amb la seva estratègia d¿ofertes permanents de llet.