AJUTS | 23/05/2004  Ruralcat

El DARP fa el segon pagament dels ajuts als fruits secs de closca i garrofes

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha iniciat el segon pagament, de 6.199.096 euros, a les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH), que l'hauran d'ingressar als productors titulars de superfícies de fruits secs de closca i garrofes.

Fruits secs amb una pala

En aquest segon pagament, el DARP farà efectiu el 50% de l¿ajut total de les 51.526 hectàrees certificades que corresponen a 15.245 productors agrupats en 19 OPFH. Els beneficiaris d'aquest ajut són els productors titulars que es van acollir als plans de millora de la qualitat i la comercialització i que l¿any 2002 van complir la desena anualitat o que es trobaven en pròrroga financera. Aquest ajut té per objectiu finançar accions incloses en els plans de millora de la qualitat i comercialització, així com la millora en superfícies de cultiu homogeni no disseminat. Les plantacions de fruits de closca i garrofes compleixen una important funció econòmica, social i mediambiental que es fa evident en aspectes com ara la protecció contra l¿erosió dels terrenys, la lluita contra els incendis i la salvaguarda del material genètic autòcton.