AJUTS | 16/09/2020  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada

Aquests ajuts de minimis tenen per objectiu fomentar la conservació del patrimoni fitogenètic català, per tal de preservar-ne les varietats locals d'interès agrari.

Biodiversitat cultivada

Els ajuts volen preservar les varietats locals d'interès agrari

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada, amb un import de 200.000 euros, per tal de promoure la conservació del patrimoni fitogenètic català i preservar les varietats locals d'interès agrari.

En l’actual context internacional de canvi climàtic i globalització prenen cada vegada més rellevància les varietats locals com a recurs genètic. Per aquest motiu, el DARP va aprovar el Pla d’Acció de la Biodiversitat Cultivada de Catalunya, creat l’any 2012 per promoure la conservació, l’ús, la divulgació i la comercialització de les varietats locals de Catalunya i va crear el Banc de Llavors de les Varietats Locals de Catalunya, que té vocació de ser el reservori de les varietats locals de Catalunya. D’aquesta forma es vol evitar la pèrdua recursos fitogenètics de vital importància per la sostenibilitat de l'agricultura i l’alimentació actual i del futur. En el Banc s'hi conserven les llavors de les varietats locals d’interès agrari de Catalunya que han estat inscrites al Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya, prop de 200, així com les llavors que provenen de lliuraments espontanis per part d'agricultors, ens o entitats, que no han realitzat el procés d’inscripció de les varietats locals al citat catàleg, però que sol·liciten la seva conservació. 

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes i els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DARP