DESPESA AGRÀRIA EUROPEA | 28/04/2004  Ruralcat

La CE proposa un pressupost agrícola de 50.700 milions per a l'exercici 2005

La Comissió Europea ha fet pública la seva proposta de pressupost europeu per a l'any 2005 tenint en compte una nova circumstància: l'ampliació de la UE a un total de 25 Estats membres. En l'àmbit agrícola, Brusel·les ha xifrat les seves necessitats en 50.700 milions, dels quals 6.800 estan destinats al desenvolupament rural.

El passat 28 d'abril, tres dies abans que entri en vigor l¿ampliació i que l¿Europa dels 25 sigui una realitat, la Comissió Europea posà sobre la taula la seva proposta de pressupost per a tots els àmbits on té competència. En Agricultura i Ramaderia, doncs, s¿estima que la despesa per als deu nous Estats membres sigui de 3.600 milions d¿euros, dels quals 1.900 han des ser per a desenvolupament rural. Així, la Comissió fa una clara declaració d¿intencions destinant més del 50% del pressupost per aquests països a desenvolupament rural, quan per als Quinze la partida en aquesta matèria és només del 13%. Un desenvolupament rural al qual el comissari d'Agricultura Franz Fischler s'hi ha referit més d'una vegada no només com un desenvolupament de l'activitat agrària i ramadera, sinó de les pròpies zones rurals. La comissària europea de Pressupost, Michaele Schreyer, afirmà que la proposta de pressupost ¿permetrà complir els compromisos que va assumir la Unió amb l¿ampliació a deu nous països i la reforma de la PAC. Tanmateix, no serà fins al juliol de 2004 que el Consell de Ministres de la Unió Europea examinarà per primer cop aquesta proposta. L¿octubre ho farà el Parlament Europeu i les segones lectures no seran fins a final d¿any. Ajusts pressupostaris
L¿entrada dels nous Estats provocarà irremeiablement un ajust pressupostari que afectarà els 25. Pel que fa als ajuts directes als nou Estats, l¿exercici 2005 és el primer que els preveu. És a dir, que des de primer de maig d¿enguany, quan els deu nous països passaran a formar part de la UE, fins a desembre, aquests no se'n podran beneficiar. L¿import vinculat als mercats agrícoles i a les despeses veterinàries en els nous Estats és bastant baix, degut precisament a la intenció d¿introduir els ajuts directes progressivament. En agricultura, Brusel·les preveu un augment de pagaments de 4.420 milions d¿euros, dels quals almenys la meitat es poden atribuir l¿entrada dels nous membres. També cal tenir en compte el canvi entre l¿euro i el dòlar nord-americà, la qual cosa implica un cost suplementari de 240 milions. Així mateix, es preveu que a reforma de la PAC faci pujar la despesa en1.300 milions el 2005. La resta de l¿augment, fins a 400 milions, s¿explica pel retorn a condicions normals després de la sequera de fa dos estius.