TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 01/10/2020  Ruralcat

Disponible el vídeo resum de la jornada en línia RECOMEX

En aquesta jornada tècnica, que es va celebrar en línia el passat 10 de setembre, s’han presentat algunes de les problemàtiques més importants en els cultius extensius d’hivern i s’ha posat especial èmfasi en les novetats i innovacions que hi ha al mercat i que poden ser una oportunitat per al sector.

Cultius extensius

A la jornada s’han presentat algunes de les problemàtiques més importants en els cultius extensius d’hivern

Ja es pot veure el vídeo resum de la jornada tècnica en línia “RECOMEX. Resultats d’assaigs i innovacions en cultius extensius d’hivern", organitzada per l’IRTA en el marc del programa PATT. A la jornada s’han presentat algunes de les problemàtiques més importants en els cultius extensius d’hivern i s’han explicat els projectes: “Producció de proximitat de farines de qualitat amb un elevat índex de blancor”, i “Foment de la producció d’ordi, blat de moro, userda i oleaginoses en la producció ecològica per a l’alimentació dels animals”. També s’explicarà el projecte “Internet of Extensive Crops” que ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i el projecte AGROgestor (LIFE16 ENV/ES/287).

Aquesta jornada forma part de l’activitat demostrativa “QUALISÒL” de l’operació 01.02.01 de la Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020 i s’organitza en el marc del projecte PECT Motors pel Segarra-Garrigues, en el qual es promouen actuacions que contribueixen al creixement econòmic del territori impulsat per la innovació als nous regadius i la promoció de la cooperació vertical amb agroindústries.

Aquest vídeo és un dels continguts destacat del darrer butlletí d’Extensius.Cat de l’IRTA.

Font: Extensius.cat