FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 05/10/2020  Ruralcat

El Servei de Formació Agrària estrena una formació a distància sobre benestar animal per a operaris d’escorxador d’aus

El Servei de Formació Agrària presenta una formació a distància destinades als treballadors d’escorxadors d’aus per cobrir la necessitat de formació dels operaris que treballen a la línia de sacrifici dels escorxadors.

Escorxador d'aus

Aquest curs, que té una durada de 10 hores, ofereix una formació específica sobre el benestar de les aus durant el procés de sacrifici dels animals

Cada vegada més augmenta la consciència de la societat vers els sistemes de producció ramaders i la indústria agroalimentària. Per donar resposta a l’interès social, les explotacions ramaderes i els escorxadors treballen amb mètodes de producció sostenibles i respectuosos amb el benestar animal.

Un dels punts més estressants per l’animal és la seva estança a l’escorxador i el seu maneig per part dels operaris. Per cobrir la necessitat de formació dels operaris que treballen a la línia de sacrifici dels escorxadors, el Servei de Formació Agrària presenta una formació a distància destinades als treballadors d’escorxadors d’aus.

El proper dia 5 d’octubre comença la inscripció al nou curs de Benestar animal per a operaris d’escorxador d’aus en format a distància (FAD). Aquest curs, que té una durada de 10 hores, ofereix una formació específica sobre el benestar de les aus durant el procés de sacrifici dels animals.

Amb aquesta formació es pretén que els estudiants puguin analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen, conèixer els requeriments de les aus pel que fa a instal·lacions, maneig i necessitats ambientals de l’escorxador, analitzar la normativa de benestar animal i les obligacions legals que s’hi exigeixen, valorar les condicions més òptimes per al maneig dels animals a l’escorxador, conèixer els mètodes d’atordiment i sacrifici de les aus així com els procediments de treball normalitzats i les pràctiques incorrectes més freqüents.

En el curs es farà una sessió presencial de caràcter obligatori, en la qual es durà a terme una explicació de casos pràctics i l'examen final.

Al llarg de les 10 hores de formació, els cursos de benestar animal per a operaris d’escorxador permeten adquirir els coneixements i les competències per mantenir el benestar dels animals des de l’arribada, de les aus, fins al sacrifici i dessagnat. A més, la metodologia a través de la formació a distància, permet a l’alumne adequar l’estudi a les seves necessitats, a més de comptar amb el seguiment i suport d’un tutor al llarg de tota la formació.

Font: Escola Agrària de Mas Bové