TRANSPORT ANIMAL | 20/04/2004  Ruralcat

La CE controla per internet els trasllats fronterers d'animals

La Comissió Europea aplica des d¿aquest mes un nou règim de control centralitzat i per Internet dels moviments transfronterers d¿animals mitjançant el sistema Traces, que ja utilitzen Àustria, França, Bèlgica, Luxemburg i Finlàndia. Consisteix en una base de dades que farà el seguiment dels moviments de bestiar dins i fora de la Unió Europea amb l¿objectiu d¿evitar malalties.

Porcs en un camió

Porcs en un camió

La resta d¿Estats membres que encara no utilitzen aquest nou règim de control podran fer servir altres sistemes fins el 31 de desembre de 2004. Traces, que substituirà a sistemes com Animo o Shift, evitarà la duplicació de dades. En aquest sentit, l¿objectiu del nou sistema és millorar l¿intercanvi d¿informació entre les autoritats nacionals i comunitàries, així com la creació de certificats veterinaris electrònics que les empreses interessades ompliran mitjançant Internet. El comissari europeu de Sanitat, David Byrne, ha explicat que Traces "facilitarà la vigilancia dels 50.000 animals que són transportats a la UE diàriament". Segons Byrne, aquesta base de dades permetrà, per exemple, que una partida d¿animals que van d¿Espanya a Itàlia i passen per França sigui controlada a través d¿un formulari electrònic, enlloc d¿ésser controlat amb els impressos en paper utilitzats anteriorment. Controls en ruta
Aquesta base de dades funciona de manera que l¿operador pot enviar per internet les dades necessaries a les autoritats del lloc d¿origen que, alhora, les hauran de validar. Després la informació es remetrà al lloc de destí, és a dir, als països pels quals passin els animals i als punts de parada, amb la finalitat que es facin controls en ruta i a la fi del viatge. En el cas d¿un enviament per carretera d¿animals d¿Espanya a Itàlia, per exemple, les autoritats espanyoles remetran informació al govern italià i al francès. Per a l¿entrada de productes que venen de tercers països, en el lloc fronterer comunitari l¿enviament es registrarà a la base de dades i, si és admès, les dades s¿enviaran al lloc de destí mentre que, si és refusat, seran informats tots els llocs fronterers comunitaris. A més a més, el sistema inclou les llistes d¿establiments de tercers països que poden exportar ramat a la UE. Tanmateix, es centralitza el control de malalties i al fer més accessible la informació, permet superar els problemes lingüístics. Segons la Comissió Europea, els brots de malalties com la febre aftosa de l¿any 2001 o la peste porcina clàssica de 1997 han demostrat que era necessari millorar els controls informàtics d¿animals.