OBSERVATORI FORESTAL | 08/10/2020  Ruralcat

Creat un catàleg online de varietats comercials de plantes aromàtiques i medicinals

Es tracta d’una eina per a productors i viveristes que vulguin ampliar la seva oferta comercial més enllà de les varietats estrictament ornamentals i produir un gran volum de planta per a subministrar a escala industrial.

Viver

El catàleg recull les varietats comercials orientades a la producció industrial de 196 espècies

En el marc de l’activitat demostrativa “Catàleg sobre material vegetal d’espècies aromàtico-medicinals amb valor industrial” (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 del DARP), liderada pel CTFC, s’ha creat  una web com a producte principal.

Aquest  catàleg és una eina que facilita a les persones productores de PAM, tant pagesos com a viveristes, poder escollir aquelles varietats cultivades a Catalunya que millor s’adaptin a les seves condicions edafoclimàtiques, a les seves línies de producció i que responguin a les exigències de qualitat marcades pels sectors industrials.

El catàleg recull les varietats comercials orientades a la producció industrial (no les ornamentals) de 196 espècies que ofereixen vuit empreses de llavors comercials i quatre instituts de recerca (principalment europeus). També ofereix una relació d’empreses comercials de llavors i de planters que es poden consultar directament. Les espècies condimentàries amb major nombre de varietats comercialitzades són l’alfàbrega (Ocimum basilicum) i el porradell (Allium schoenoprasum). Pel que fa a les aromàtiques, destaca la lavanda (Lavándula angustifolia).

Aquesta és una eina per a productors, però també per a viveristes que vulguin ampliar la seva oferta comercial més enllà de les varietats estrictament ornamentals i que estiguin disposats a produir un gran volum de planta per a subministrar a produccions a escala industrial. Aquest catàleg s’anirà actualitzant i ampliant amb les darreres novetats.

Amb aquesta eina, s’omple el buit existia fins ara per a la posada en cultiu d’aquestes espècies i possibilita que productors i viveristes orientin les seves produccions escollint aquelles varietats que satisfacin les exigències de qualitat que demanen els sectors industrials consumidors de PAM. A més, produir les espècies que necessita el mercat contribuirà a fer més competitiu el sector i a implementar noves iniciatives de cultiu afavorint la diversificació de les explotacions, ja que disminuirà el risc a iniciar-se, i donarà valor afegit als productes agraris produïts i a la matèria primera comercialitzada.

Font: Observatori Forestal