PROJECTES DEMOSTRATIUS | 08/10/2020  Ruralcat

La Fundació Miquel Agustí publica un manual i una eina de càlcul de reg en el cultiu del tomàquet de penjar

Aquestes actuacions formen part de l’activitat demostrativa “Innovacions en el maneig del cultiu ecològic del tomàquet de Penjar: combinant pràctiques tradicionals i modernes per un menor impacte ambiental”.

Tomàquet de Penjar

En aquest projecte es proposa recuperar estratègies tradicionals de maneig per reduir els costos de producció

La Fundació Miquel Agustí ha editat el Manual de reg en cultiu de tomàquet de penjar, que pretén aportar als productors de tomàquet dades tècniques per millorar el maneig del reg en el cultiu a l’aire lliure del tomàquet, en base al mètode de l’evapotranspiració de referència14, tractant com a cas d’estudi el tomàquet de Penjar. Així mateix també s’ha publicat una Eina de càlcul de dosi de reg per aquest cultiu en format excel, que es posa a disposició de tots els productors interessats.

Aquestes actuacions formen part del projecte demostratiu “Innovacions en el maneig del cultiu ecològic del tomàquet de Penjar: combinant pràctiques tradicionals i modernes per un menor impacte ambiental, finançat a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

En aquest projecte es proposa recuperar estratègies tradicionals de maneig per reduir els costos de producció, mitjançant la conducció de les plantes sense podar ni guiar verticalment (cultiu “rastrer”). Alhora s’avaluarà, en condicions de cultiu comercial, l’efecte positiu de l’estrès hídric sobre la conservació postcollita i la qualitat del tomàquet de penjar, descrit a la literatura científica. Finalment, i partint d’estudis científics recents que situen el consum d’aigua en cultius de tomàquet de penjar en un rang de 4-25 L/100g fruit, s’estudiarà l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg de les innovacions proposades, així com implementar estratègies de reg basades en l’evapotranspiració de referència (ETo) per disminuir el consum d’aigua associat al cultiu d’aquesta varietat tradicional.

Font: RuralCat