PESCA | 09/10/2020  Ruralcat

En marxa el Pla de gestió de la sèpia de les badies de Pals i Roses

Aquest pla ha de servir com a referent per als plans de gestió d’altres espècies pesqueres que s’estan duent a terme, amb l’objectiu d’assolir una pesca sostenible a través de la cooperació entre els sectors implicats.

Sèpia

El pla estableix una veda anual de l’1 de setembre al 31 d’octubre

Ja està en marxa el Pla de gestió de la sèpia de les badies de Pals i Roses. Aquest Pla inclou un seguit de mesures, acordades en el si del Comitè de Cogestió de la Sèpia, que afecten tant la pesca professional com la pesca recreativa, amb la finalitat de preservar aquest recurs tenint en compte els aspectes socioeconòmics de la zona.

Amb l’aprovació d’aquest Pla, s’estableix un període de veda anual per a la sèpia de dos mesos, tant per a la pesca professional com recreativa, comprès entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre, i es proposa la compartició d’un àmbit comú per a la captura de sèpia amb la possibilitat de mantenir l’àmbit de cada confraria.

Altres mesures adoptades són la limitació del nombre de permisos especials per a la captura de sèpia basada en criteris de dedicació històrica, considerant criteris científics, ecosistèmics i socioeconòmics, i la definició dels arts i ormeigs autoritzats per a la captura de la sèpia, que en el cas de la pesca professional són les nanses i el tresmall i, en el cas de la pesca recreativa, és la potera.

Així mateix, s’estableix una limitació per a la pesca recreativa en el nombre de sèpies per embarcació i dia d’acord amb les condicions següents: en el cas d’anar embarcat un únic titular de llicència de pesca recreativa, el límit d’unitats de sèpia per embarcació i dia serà de 15, i, en el cas d’anar embarcats dos o més titulars de llicència de pesca recreativa, o en el cas de llicència de pesca recreativa col·lectiva, el límit d’unitats de sèpia per embarcació i dia serà de 25.

Finalment, la posada en marxa del pla implica també la creació d’unes àrees delimitades per a la col·locació d’estructures de col·lectors de freses de cefalòpodes destinats a facilitar la repoblació de la sèpia, i la determinació dels ports de desembarcament i comercialització de la sèpia de les badies de Pals i Roses.

Aquest Pla ha de servir com a referent per a l’aplicació als altres plans de gestió que s’estan duent a terme, destinats a altres modalitats i/o espècies pesqueres, amb l’objectiu d’assolir una pesca sostenible a través de la cooperació entre els sectors implicats sempre basada en la cogestió adaptativa. Aquest és el primer Pla aprovat sota el paraigua del Decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.

Font: DARP