ASSEGURANCES AGRARIES | 01/04/2004  Ruralcat

Els pagesos van subscriure l¿any passat 440.000 pòlisses assegurades per 8.206 milions d¿euros

Els agricultors i ramaders van subscriure l¿any 2003 més de 440.000 pòlisses d'assegurances, que van quedar assegurades per 8.206 milions d'euros, segons l'Agrupació Espanyola d'Entitats Asseguradores (Agroseguro). Destaca l'augment de les noves assegurances de retirada d'animals no bovins a Catalunya i València o de despeses de retirada d¿ovins i cabrum a Castella-Lleó i Murcia. Catalunya registra 37. 586 pòlisses amb 271.509 hectàrees assegurades, i un capital de 795,367 milions d¿euros.

En el cas de les pòlisses agrícoles, la pujada es deu al creixement registrat en les cobertures de conreus herbacis, cítrics i raïm de vi. En aquest sentit, la producció agrícola assegurada supera els 26 milions de tones, mentre que pel que fa a la producció pecuària es van assegurar més de 52 milions d'animals. Pel que fa a les Comunitats Autònomes, la contractació està encapçalada per Castella-Lleó, amb 85.380, xifra que representa un 19 per cent del total de les pòlisses subscrites i un capital assegurat superior als 1.300,64 milions d'euros, és a dir, el 16 per cent del total nacional. La segona en volum de subscripció és la Comunitat Valenciana que, amb 66.489 pòlisses, acumula el 15 per cent del total nacional, mentre que el capital assegurat s¿eleva a 928,32 milions d'euros i suposa un increment del 8,3 per cent respecte a l'exercici 2002. Galícia, amb un total de 53.160 pòlisses se situa en tercera posició, tot i que el capital assegurat és superat per altres comunitats, com és el cas de Castella la Manxa i Andalusia, que són la quarta i cinquena Comunitat Autònoma amb major nombre d'assegurances agràries. Representen un 10,2 per cent i 9 per cent del total de pòlisses i un capital assegurat de 746,19 i 675,60 milions d'euros, respectivament.
  • Taula associada al gràfic: número de pòlisses, superfície, animals, producció i capital assegurats l'any 2003
  • Cliqueu sobre la imatge per veure-la ampliada
    Superfície i producció assegurades per Comunitats Autònomes l'any 2003
    Font: Agroseguro (Dades a 22/03/04)

    Informació relacionada