FERTILITZACIÓ | 02/11/2020  Ruralcat

S'amplien els terminis per presentar la declaració de la DAN (fins el 20 de gener) i del mètode del balanç de nitrogen (fins el 15 de gener)

El passat divendres 30 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC (núm. 8259), l’ORDRE ARP/187/2020, de 27 d'octubre, per la qual s'amplien els terminis de presentació de la declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats i de la declaració anual per l'aplicació del mètode del balanç de nitrogen, i es modifica l'annex 2 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes.

Camp

S'amplien els terminis per facilitar el compliment d'aquests obligacions

En aquesta Ordre s’estableix que el termini de presentació de la DAN a què fa referència l'article 38 del Decret 153/2019 s'amplia fins al 20 de gener de l'any següent al període que es declara; per tant, per aquesta campanya DAN2020, el termini de presentació de les declaracions passa del 31 de desembre de 2020 al 20 de gener de 2021.

Així mateix, el termini de presentació de la declaració anual per l'aplicació del mètode del balanç de nitrogen a què fa referència l'article 4 de l'Ordre ARP/225/2019, de 16 de desembre, s'amplia fins al 15 de gener de l'any següent al període que es declara.

D’altra banda, aquesta Ordre modifica l'annex 2.2 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. En concret es modifica l'apartat 4 b) de l'annex 2.2 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, que queda redactat de la manera següent:

“b) En emmagatzematges de planta circular, la proporció entre altura i diàmetre ha de ser 1:4 o superior. En la resta d'emmagatzematges, la proporció entre altura i superfície ha de ser 1:5 o superior. Aquests valors no s'apliquen en cas que donin lloc a una fondària de l'emmagatzematge superior a 3 metres.”

Font: Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

Informació relacionada