INFORME UE | 16/03/2004  Ruralcat

Espanya és el país que més compleix la reestructuració de la vinya, segons la CE

Espanya és el país comunitari que més s'ha "compromès" amb les polítiques de reestructuració i reconversió del vinyer i on hi ha hagut una reducció major de superfície de vinya al passar de 1.141.986 hectàrees en la campanya 2000-2001 a 1.115.322 hectàrees en la temporada 2002-2003, segons un informe presentat per la Comissió Europea i remès al Consell de Ministres de la UE i al Parlament Europeu.

Panoràmica de vinyes

Panoràmica de vinyes. Foto: INCAVI

L'informe recull els resultats de la regularització del vinyer i la gestió dels drets de plantació recollits en l'Organització Comuna de Mercat (OCM). La disminució de vinya és "essencial" per a l'engegada dels programes de reconversió que condueixen a l'arrencada i a la replantación dels ceps millor adaptades als mercats, segons el balanç de la CE. La superfície de vinya ha descendit també a Portugal (-11.590 hectàrees), on hi ha una superfície de 241.119 hectàrees; a Alemanya, hi ha 104.211 hectàrees en l'actualitat (-1.319), a Àustria, existeixen 51.136 hectàrees (-1.900) i a Luxemburg, 1.298 (-50). Per contra, la superfície de vinyer ha augmentat 3.328 hectàrees a Grècia, fins arribar a 80.794 hectàrees i a França ha crescut 6.257 hectàrees (907.669 hectàrees), ja que aquests països han aplicat amb més retard la política de reestructuració. L'informe ressalta que el potencial de producció ha baixat en la UE en els anys d'aplicació de la OCM, però de forma molt atenuada. Entre 1999 i 2003 aquest potencial va baixar dels 2,67 milions d'hectàrees als 2,65 (-25.406 hectàrees). A Espanya, es va reduir 20.805 hectàrees i es va situar en 1.198.637 hectàrees en 2003. L'actual regulació del mercat del vi va introduir com a novetat la fixació de quotes de drets per a plantar vinyes en cada país i, per altra banda, la creació de reserves de drets. Espanya ha utilitzat el 98,6% de les seves quotes de drets de plantació nous, França el 69,1%, Portugal el 80,9%, Alemanya el 30,7% i Grècia el 100%. La Comissió Europea fa també una anàlisi de la reserva comunitària de drets de plantació i de les peticions de Grècia i Itàlia per a tenir drets suplementaris. Segons la legislació, existeixen 17.000 hectàrees suplementàries, però Brussel·les considera que és prematur afegir-les a les vinyes comunitàries. La CE assenyala que existeix encara un problema de regularització de plantacions il·legals, conreades després de setembre de 1998 i sense nous drets de plantació, i que per a solucionar-lo, presentarà una proposta aquest any. En aquest sentit, Espanya ha estat el país que més hectàrees ha regularitzat (83.065), seguit per Itàlia (52.604) i Grècia (12.256 hectàrees).