ESTUDIS | 09/11/2020  Ruralcat

Publicat el document tècnic de conjuntura del sector lleter a Catalunya

El DARP ha publicat les darreres actualitzacions del document tècnic mensual d'anàlisi del sector boví lleter a Catalunya, que té com a finalitat principal assenyalar o detectar les tendències del mercat per part dels diferents agents que el conformen.

Llet de vaca

Els lliuraments acumulats fins el mes d’agost de 2020 són un 3,2% superiors

El DARP ha publicat les Dades conjunturals del sector boví lleter a Catalunya, actualitzat amb les dades d’agost i setembre de 2020. Aquest document tècnic pretén ser una eina útil i actualitzada que contribueixi a l’anàlisi del sector boví lleter a Catalunya per part dels diferents agents que el conformen, ja siguin productors, transformadors i distribuïdors. Aquesta eina informativa neix fruit dels treballs desenvolupats en el marc del Pla d’acció del sector lacti català i compta amb la col·laboració del Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris i del Servei d’Ordenació Ramadera del DARP i el Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya (ALLIC).

L’estudi reflecteix que el mes de setembre de 2020 acaba amb 440 explotacions lleteres, un 3,7% menys que al gener, i un total de 75.889 vaques. El cens total de vaques de llet manifesta una lleugera tendència a la baixa des de començaments d’any, concretament del 3%, mentre que el del total de vedelles de reposició (futures vaques) s’incrementa molt lleugerament (0,7%).

Els lliuraments acumulats fins el mes d’agost de 2020 són un 3,2% superiors als que hi havia l’agost de 2019. L’explotació mitjana de Catalunya en el que portem de 2020 presenta 180 vaques, 148.070 litres de llet mensuals lliurats, 4.858 litres de llet lliurats/dia i 27,0 litres de llet lliurats/vaca present i dia.

A partir de les dades d’explotacions i de lliuraments de llet es pot afirmar que l’estructura del sector productor està totalment polaritzada. Mentre el 51,1% de les explotacions tenen un cens inferior a les 100 vaques presents, solament el 6,1% dels productors (26 productors) produeixen el 40,1% de la llet de vaca de Catalunya. El 67,0% dels productors existents (284 productors) lliuren menys de 100.000 litres mensuals de llet, i el seu volum total lliurat solament representa el 22,2% del total.

Pel que fa al preu mitjà percebut a Catalunya el mes d’agost de 2020 (317,80 €/1.000 litres) és lleugerament superior al del mateix mes de l’any passat (1,7%).

Font: DARP