AJUTS OLIVERA | 03/03/2004  Ruralcat

El DARP farà efectiu el pagament del Pla de Recuperació de les Oliveres abans de l¿estiu

El Govern de la Generalitat calcula poder tenir l¿efectiu necessari per fer aquests pagaments durant el proper mes de juny després que el Parlament de Catalunya hagi aprovat el pressupost definitiu del Govern per a l¿any 2004. Aquests ajuts resten pendents de ser autoritzats com ajuts d¿Estat per la Comissió Europea, la qual cosa ja ha estat reiteradament reclamada pel DARP.

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb la voluntat de respectar el plantejament essencial del Pla plurianual de recuperació del potencial productiu de les oliveres, procurarà fer efectius els pagaments dels ajuts abans dels mesos d¿estiu d¿aquest 2004. Segons l¿equip actual del Departament d¿Agricultura, la no inclusió de la partida corresponent dels recursos per atendre els pagaments del Pla de Recuperació de les Oliveres en el pressupost 2003, per part de l¿anterior Govern de CiU, ha retardat les remuneracions i ha impossibilitat que es puguin fer de manera immediata. Les gelades de 2001
Arran de les fortes gelades de desembre de 2001 es va establir un pla de xoc per tal de permetre la ràpida actuació sobre les oliveres afectades, evitar l¿abandonament d¿aquestes i el despoblament del territori i un possible ajut plurianual per pal·liar els danys i recuperar el potencial productiu malmès. Així, el DARP va dissenyar un pla destinat a cobrir part dels costos del primer any de les explotacions agrícoles d¿olivera afectades per l¿onada d¿aire fred. Aquest ajuts es van finançar a través d¿un préstec de l¿ICCA al Departament per un import de 15,45 M¿, i es va acordar el cofinançament amb el Ministeri en un 50%, en el qual el MAPA aportava 7,7 M¿. Aquest recursos no van arribar a cobrir el Pla establert, ja que una vegada iniciada aquesta legislatura, l¿actual equip directiu del DARP va haver d¿aprovar una partida extraordinària de quasi 3M¿, finançats íntegrament amb fons provinents del DARP, per cobrir el diferencial entre els recursos pressupostats i els reals a pagar. En concret, el total de sol·licituds certificades i aprovades van ser 8.112 expedients, els quals van ascendir a 18M¿. Per tant, l¿anterior Govern de CiU no va preveure suficients recursos en el Pla de xoc pels pagesos afectats. Protestes del sector
Més de mil agricultors amb 50 tractors es van manifestar ahir a Lleida en una jornada de protesta per reclamar que s¿agilitzin els tràmits perquè la UE entregui els ajuts promesos als productors d¿oliveres afectades per les gelades de 2001. La manifestació, convocada per Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), va col·lapsar els carrers de Lleida. Segons el coordinador nacional d¿UP, Joan Caball, "s¿ha de presionar a Brussel·les per tal que es marqui un calendari clar per a l¿aplicació dels ajuts aprovats en un pla fa gairebé tres anys i del qual estan pendentes moltes famílies".
             DOSSIERMesures agronòmiques a aplicar a les oliveres afectades per les gelades