POLÍTICA AGRÍCOLA | 29/02/2004  Ruralcat

Es modifica la norma sobre el potencial de producció vitícola

El Consell de Ministres ha modificat el Reial Decret que regula el potencial de producció vitícola. Amb aquesta decisió permet que les Comunitats Autònomes exerceixin el dret de tanteig i retracte als processos de transferència de drets de replantació que ha d¿autoritzar el Ministeri d¿Agricultura quan les hectàries a tranferir a d¿altres CCAA, en una campanya vitivinícola, superin el 0¿2% de la superfície de la vinya.

Amb l¿entrada en vigor del Reial Decret, els procediments d¿autorització de transferències de drets de replantació competència del MAPA, que es van iniciar amb anterioritat, es tramitaran , fins a la seva resolució, d¿acord a la normativa vigent en el moment del seu inici. La regulació d¿aquesta modalitat del dret de tanteig i el retracte s¿ha realitzat, segons el MAPA, per tal de ¿garantir i mantenir l¿equilibri territorial vitivinícola, que eviti desplaçaments que puguin ocasionar perjudicis a zones a les quals aquest cultiu constitueix un element rellevant en la formació de les rentes dels agricultors, la conservació del paisatge i del mediambient o tinguin una forta incidència social¿.

Informació relacionada