Política agrícola | 24/02/2004  Ruralcat

La UE veu ¿bona base¿ en la proposta sobre despesa agrícola 2007-2013

Una majoria dels països de la UE han afirmat que la despesa en agricultura i pesca inclosa en les perspectives financeres proposades per Brussel·les per al període comprès entre 2007 i 2013 és ¿una bona base per a negociar¿, segons fonts comunitàries.

El Consell de Ministres d¿Agricultura va debatre sobre el marc financer que proposa la Comissió Europea (CE), segons el qual els fons per agricultura i pesca entren dins d¿un capítol anomenat ¿gestió i protecció de recursos natural, que compta des de 57.200 milions d¿euros el 2007 a 57.800 milions el 2013. D¿aquest import (segons preus 2004), els diners per a les mesures de mercat com els ajuts directes ascendeixen a 43.500 euros el 2007 i el 20013 seran de 42.300 milions. A més a més, Brussel·les va proposar que les mesures pel desenvolupament rural (polítiques cofinançades amb la finalitat de promoure en el camp altres activitats diferents a l¿agricultura) es financin a través d¿un ¿fons únic¿. Per a aquest instrument , hi hauria 11.800 milions d¿euros el 2007 i el 2013 comptaria amb 13.200 milions. Segons la proposta de Brussel·les, la Política Pesquera Comuna (PPC) te un finançament comunitari de 1.300 milions el 2006 que augmentarà fins els 1.130 milions el 2013. El ministre espanyol, Miguel Arias Cañete, va assegurar que aquesta proposta suposa un període d¿estabilitat pressupostària per a l¿agricultura i que respecta l¿acord aconseguit a la Cimera de Brussel·les de 2002, per la qual es congelava la despesa per a mesures de mercat entre 2007 i 2013.