EIXOS D'ACTUACIÓ DEL DARP | 05/02/2004  Ruralcat

Siurana presenta el programa de govern davant la Comissió d'Agricultura del Parlament

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, ha explicat en la seva primera compareixença davant la comissió d¿Agricultura del Parlament les principals línies d¿actuació de l¿Administració agrària catalana i les lleis previstes durant aquesta legislatura, entre les quals destaca la celebració d¿un primer Congrés del Medi Rural a Catalunya.

El conseller d'Agricultura Antoni Siurana

En el decurs de la seva intervenció, el conseller ha assegurat que disposar d¿una nova Administració agrària suposa "apostar per la modernització i l¿eficiència, disposar d¿una Administració descentralitzada, i potenciar les delegacions territorials i les oficines comarcals del DARP". Siurana ha assegurat que l¿objectiu del DARP és posar l¿agricultura, la ramaderia i la pesca al centre de l¿agenda política catalana. Els grans eixos d¿actuació del DARP
En aquest sentit, el responsable de l¿Administració agrària catalana ha explicat que el Congrés del Medi Rural a Catalunya, que tindrà lloc l¿any 2006, permetrà definir les grans línies del desenvolupament rural i agrari del futur, un cop ja es conegui el marc financer entre 2007 i 2011 de la Unió Europea, "amb la participació activa de tots els sectors socials interessats i dels que depèn la continuïtat d¿un món rural viu". Un altre dels principals projectes que impulsarà el DARP serà la creació d¿un Fons de Terres que servirà per "evitar les alteracions especulatives en els preus de la terra i d¿altres actius agraris". A més a més, aquest Fons administrarà els incentius per al cessament anticipat de l¿activitat agrària i fomentarà la incorporació de joves al camp català. Tanmateix el conseller ha anunciat la creació d'un ens públic consorciat amb el sector per al foment de la innovació agrària i rural a Catalunya, que promourà el coneixement tecnològic i la formació en el conjunt del sector agrari per garantir el seu creixement econòmic, la seva sostenibilitat i contribuir a la millora de la qualitat de vida en l'àmbit rural. També com a eix molt important d'actuació, el DARP crearà l'Institut Català de Qualitat Agroalimentària, que gestionarà tots els aspectes relacionats amb la qualitat, i promourà tant l'obtenció i increment de productes agroalimentaris amb distintius d'origen i qualitat i el seu reconeixement per part del consumidor, com l'assegurament de la qualitat mitjançant auditories de les entitats de certificació i Consells Reguladors. Una nova administració agrària
Un dels grans eixos d¿actuació del DARP contempla aplicar mesures modernitzadores per tal de desburocratitzar l¿administració agrària. En aquest context, Siurana ha explicat que per tal de millorar la competitivitat del sector, constituirà el Consell Assessor Agrari de Catalunya que aplegui tots els sectors per analitzar les polítiques agràries que cal aplicar. Millorar la competitivitat del sector
Pel que fa a l¿impuls legislatiu, el conseller ha anunciat l¿elaboració d¿una Llei catalana de concentracions parcel·laries, la modificació de l¿actual Llei de contractes d¿integració i l¿elaboració d¿una nova Llei de contractes de conreu per tal de "fer més transparent el mercat de la terra". En aquest mateix sentit, Siurana ha explicat que s¿endegarà un nou Pla de modernització de cooperativisme agrari, s¿impulsarà una nova cultura de l¿aigua i s¿establiran línies d¿ajut per a la modernització i renovació de les tecnologies del reg, entre d¿altres. El conseller també ha assegurat que es potenciaran la recerca, el desenvolupament i la investigació, impulsant l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) com a instrument que articuli la recerca agroalimentària de Catalunya. Durant la seva intervenció, Siurana ha reclamat que s¿apliqui la regionalització dels ajuts derivats de la Política Agrària Comuna (PAC) per tal d¿"implementar una política agrària a Catalunya que permeti donar suport al sector de manera singularitzada", i ha assegurat que treballarà perquè Catalunya tingui un accés directe a les institucions europees. La sostenibilitat del territori agrari
En aquesta matèria el conseller ha assegurat que s¿afrontarà el problema de l¿abocament de fems i purins sense control i portarà a terme "una potència conjunta entre els departaments d¿Agricultura i Medi Ambient per acabar amb aquesta situació". Finalment, el responsable de l¿Administració agrària catalana ha assegurat que també vol apostar per "un sector de la pesca modern i sostenible i que sigui reconeguda la seva singularitat".