AJUTS | 15/01/2015  RuralCat

Ajuts a la innovació del sector vitivinícola

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts a les inversions per a la innovació i la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles, en el període 2014-2018.

ampolles de vi

S’ha publicat al DOGC l’ordre mitjançant la qual es convoquen els ajuts a les inversions destinades als procediments i tecnologies de productes vitivinícoles, que s’estableixen en el nou Reial Decret 1079/2014, de 19 de desembre, per l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, i amb el qual es deroga el Reial Decret 548/2013, de 19 de juliol. La nova ordre estableix convocatòries successives fins l’any 2018 sempre i quan hi hagi pressupost disponible. Totes les sol·licituds presentades entre l’1 de febrer i el 31 de gener de l’any següent concorreran en una mateixa convocatòria.

Mitjançant la nova ordre es convocaran els següents ajuts:

  • Ajuts a les inversions en transformació i/o comercialització dels productes vitivinícoles produïts en territori estatal. (La informació relativa a aquesta mesura es pot consultar en aquest enllaç).
  • Ajuts a la innovació: inversions tangibles o intangibles destinades al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies relacionades amb els productes vitivinícoles produïts en territori estatal.

En relació a l’ajut a la innovació, en la propera convocatòria 2015 es tramitaran totes les sol·licituds presentades entre l’01/02/2014 i el 31/01/2015. Totes les sol·licituds presentades a partir de l’1 de febrer de 2015 seran tramitades en la següent convocatòria.


Aquesta és la segona convocatòria d’una línia d’ajut dirigides a l’execució de projectes de desenvolupament de nous productes, procediments i/o tecnologies i a l’execució de projectes d’inversió en la transformació i/comercialització de productes vinícoles, en el marc del Programa de suport al sector vitivinícola per als anys 2014-2018, finançada íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), amb l’objectiu d’apostar per estructures de transformació i comercialització adaptades als nous reptes dels mercats.


Els ajuts que preveu aquesta línia són de 224 milions d’euros per a tot el període i a repartir entre totes les comunitats autònomes de l’Estat. La participació financera de la Unió Europea (UE) no pot superar el límit del 40% de les despeses auxiliables en el cas de PIMES, i del 20% en la resta de beneficiaris admissibles, en el cas d’inversions, i el 40% en tots els casos d’inversió en innovació.

A Catalunya en la primera convocatòria es va concedir un import de 9,58 milions d’euros, a 78 expedients, que preveuen generar una inversió per un valor de 23,99 M€, per a la millora de les condicions de producció i/o comercialització i el desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies de productes.