NOVES TECNOLOGIES | 03/02/2004  Ruralcat

Informe sobre l'ús d'Internet al camp

La Federació Europea de Tecnologia de la Informació en Agricultura (EFITA) ha publicat un informe sobre el grau de penetració d¿Internet al món rural en els diferents països. Les dades, que mostren el tant per cent d'explotacions amb ordinador i el tant per cent d'aquestes amb connexió a Internet, denoten una tendència de les explotacions més petites a utilizar més Internet.

Logo d'EFITA

EFITA, integrada per Espanya, França, Irlanda, Països Baixos, Polònia, Suècia, República Txeca, Itàlia, Alemanya, Hongria, Dinamarca, Grècia, Geòrgia, Gran Bretanya i Portugal, proporciona la base per a la cooperació entre organitzacions nacionals i internacionals, i associacions amb interès en investigació. Tanmateix ofereix la possibilitat d'emprar la tecnologia de la informació en agricultura, menjar i medi ambient. A més a més, la federació organitza conferències, seminaris, trobades i informes per motivar el desenvolupament rural. La següent taula mostra els resultats dels països on s'han realitzat enquestes, en alguns casos en el mateix cens agrari, com ara Canadà.
Països Any Nombre de granges % d'explotacions
amb ordinador
% d'explotacions
amb connexió a Internet*
Finlàndia 2003 - 76% 62%
França 2003 320.000 (FT) 50% 22%
Alemanya 2003 - 55% 45%
Nova Zelanda 2003 - 61% 48%
Noruega 2003 55.000 75% 62%
Suècia 2003 71.000 74% 60%
Suïssa 2001 48.000 (FT) 63% 47%
Gran Bretanya 2001 - 60% 26%
Canadà 2001 - 40% 30%
Estats Units 2001 2.165.000 55% 43%
*: % del nombre total de granges // FT: Temps complert
Font: EFITA Pel que fa a Espanya, aquesta dada es desconeix, ja que de moment no s¿han realitzat enquestes en aquest sentit. No obstant això, Agrodigital ofereix uns resultats aproximats suposant que la penetració agrària d'Internet té relació amb la penetració d¿Internet en general. Per tant, prenent com a referència els països del nostre entorn segons l¿enquesta de l¿Associació Europea de Publicitat Interactiva (EIAA), que atorga a Espanya una penetració d¿Internet del 37 per cent davant d¿un 41 per cent a França, el percentatge d¿explotacions a Espanya hauria de ser inferior al de França, entorn del 20 per cent.

Informació relacionada