QUALITAT ALIMENTÀRIA | 31/01/2004  Ruralcat

El pernil serrà, la primera ETG alimentària d¿Espanya

El pernil serrà és el primer embotit de l¿Estat espanyol en rebre la certificació de Especialitat Tradicional Garantida (ETG). La Unió Europea atorga aquest distintiu a productes que tenen una composició o un mode d¿elaboració tradicional. En tot el territori comunitari només el falukorv suec té aquest mateix reconeixement.

Pernil Serrà

Fins no fa gaires anys hi havia un considerable buit legal en la reglamentació específica d¿aquest producte clàssicament ibèric. Avui en dia, en canvi, coexisteixen diverses denominacions d¿origen per als pernils salats. Han sorgit d¿iniciatives voluntàries dels propis productors que veuen en l¿obtenció d¿alguna mena de reconeixement, o en la constitució d¿una marca, el millor sistema per donar al consumidor una garantia de la qualitat que cerca. En aquest sentit, actualment coexisteixen diverses Denominacions d¿Origen de pernil. Pel que fa els ibèrics hi ha el Pernil de Huelva, el de Guijuelo i el Devesa d¿Extremadura. La diferència bàsica es troba en la zona de producció, ja que la matèria prima és exactament la mateixa. L¿ETG pernil serrà, per la seva banda, no limita una zona de producció, sinó que estableix uns procediments i determina una qualitat final. La raó de ser de l¿ETG Pernil Serrà, que la Unió Europea va aprovar el 1999, és millorar la imatge del producte, donar-li valor de marca a través d¿un registre que és vàlid per a tot la Unió Europea i disposar d¿un control eficaç i imparcial que eviti la competència deslleial. La legislació comunitària estableix que per sol·licitar una ETG un grup de productors ha d¿elaborar un plec de condicions que inclogui els elements que confereixen les característiques tradicionals al producte, el mètode d¿elaboració i els procediments de control. Un cop obtingut el registre, només els fabricants que respectin el plec de condicions i estiguin certificats per una entitat de control podran utilitzar la denominació registrada ¿Pernil Serrà¿ i el símbol comunitari.