AJUTS | 14/12/2020  Ruralcat

El DARP abona l'ajut de compensació a les zones amb limitacions naturals de la campanya 2020

Aquest pagament, de més de 10 milions d’euros, s’ha fet efectiu a 4.770 beneficiaris de 35 comarques, i té un impacte sobre 313.318 hectàrees de conreu.

ramat pasturant

Aquest pagament s’ha fet efectiu a 4.770 beneficiaris de 35 comarques

El DARP ha abonat el pagament de més de 10 milions d’euros dels imports corresponents a la campanya 2020 de l’ajut a la Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. Aquest ajut, s’emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu d’aquesta línia és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració envers les exigències mediambientals. Per això, es compensa els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l'activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. Els pagaments es concedeixen als/a les agricultors/es que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques designades.

Aquest pagament s’ha fet efectiu a 4.770 beneficiaris de 35 comarques, i té un impacte sobre 313.318 hectàrees de conreu. 

Per a més informació, i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201211_pagament_zones_amb_limitacions_natural_2020

Font: DARP

Informació relacionada