17 DE DESEMBRE | 16/12/2003  Ruralcat

Seminari ICEA sobre la fertilizació nitrogenada

El dimecres 17 de desembre tindrà lloc a la Sala d'Actes del Centre Cultural de Mollerussa la jornada-seminari ¿Nous aspectes en la fertilització nitrogenada dels cultius extensius¿, que organitza la Secció d'Agricultura d¿ ICEA. L¿acte comptarà amb la col·laboració de l¿IRTA, l¿Associació de Tècnics d¿ADV i COMPO Agricultura entre altres.

Institució Catalana d'Estudis Agraris

L¿Institució Catalana d¿Estudis Agraris, ICEA, organitza aquesta jornada a Mollerussa amb la intenció de contribuir a la difusió dels principals aspectes que incideixen en la fertilització nitrogenada que es practica sobre els cultius extensius. El motiu principal és que, tot i que els estudis realitzats en aquest camp són molt nombrosos, les pràctiques de fertilització continuen sent controvertides. I aquest aspecte és molt important tenint en compte que l¿adobat en nitrogen dels cultius extensius incideix de forma clara en la producció i la qualitat dels productes, en els beneficis econòmics de les explotacions agrícoles i en el medi. La millora de l¿eficiència en l¿ús del N per part dels cultius es pot enfocar des de diversos punts de vista. En aquesta jornada es tractaran alguns aspectes, que tot i haver estat estudiats i aplicats en altres camps de l¿agricultura o en altres llocs, són nous en l¿àmbit dels cultius extensius en el nostre país i intenten augmentar l¿eficiència del N que s¿hi aplica: molècules que modifiquen la dinàmica del cicle del N, influència de la genètica i l¿adobat en la qualitat, cultius introduïts per tal de millorar l¿eficiència del N aplicat en altres cultius. Apart de les conferències sobre els diversos temes, totes aquelles persones o grups que treballin en temes relacionats amb els que es tracten en les conferències podran presentar els seus treballs i aportar més elements de judici en aquests aspectes. Al final, la taula rodona amb els ponents servirà d¿àmbit de reflexió al voltant del present i futur dels temes desenvolupats. El seminari està dirigit a tots aquells tècnics i investigadors vinculats, d¿una o altra manera, amb la nutrició nitrogenada dels cultius i amb les pràctiques de fertilització nitrogenada i comptarà amb la participació de representants de l¿Associació de Tècnics d¿ADV, del Centre UdL-IRTA, de COMPO Agricultura, d¿INRA-Toulousse i d¿Hydro Agri S.A. El termini de la inscripció és fins el 12 de desembre de 2003, amb les següents quotes:
·24 ¿ pels no socis
·12 ¿ pels socis de la ICEA i altres filials de l¿IEC i pels estudiants

La inscripció inclou la participació en la jornada, la documentació amb el resum de les conferències i les comunicacions presentades i el cafè. Els interessats en assistir en aquesta Jornada-Seminari han de fer arribar la butlleta d¿inscripció degudament emplenada i una còpia del justificant de pagament a: Montserrat Camps
Secretaria de la ICEA

C/Carme, 47
08001
Barcelona
Tel: 93 3248581
Fax: 93 2701180
e-mail: icea@iecat.net