SILVICULTURA | 23/01/2015  CTFC/RuralCat

Aquesta ha estat la millor temporada de bolets dels darrers 20 anys

Segons els inventaris micològics realitzats des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya la producció d'aquesta temporada ha estat excepcional. S'ha produït una mitjana de 217 quilos de bolets per hectàrea, mentre que els darrers 20 anys ha estat de 57 kg/ha.

Inventari de bolets al laboratori. Font: CTFC

Inventari de bolets al laboratori. Font: CTFC

Els inventaris micològics realitzats des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) des de principis de juliol fins a finals de desembre per a un total de 88 parcel·les de mostreig, finançats per la Generalitat de Catalunya i el projecte Micosylva+, han permès quantificar la producció i la diversitat micològica a Catalunya de la temporada 2014 en 217 kg/ha, que equivaldria a unes 119.420 tones de bolets de tot tipus a Catalunya, i un total de 490 espècies identificades.

Les causes d’aquesta temporada excepcional han estat les pluges abundants i les temperatures moderades dels mesos d’estiu, i una tardor plujosa, càlida i poc ventosa, cosa que ha creat les condicions òptimes per a la fructificació dels bolets, superant els 120 kg/ha registrats la temporada 2003, i els 57 kg/ha de mitjana dels últims 20 anys.

A nivell d’espècies comercials, s’han produït 28.660 tones de bolets als boscos de Catalunya. Això podria representar un valor potencial entre els 85,9 i 143,3 milions de euros (considerant un preu mig entre els 3 i els 5 euros el quilo, sense descomptar-ne la producció de bolets que no es recull).

A nivell d’espècie, la producció de rovellons ha estat molt abundant, amb una mitjana de 33 kg/ha a Catalunya, superant-se els 57 kg/ha als boscos de pi roig del Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. No obstant això, la qualitat no ha estat l’esperada. El 70% del rovellons estava afectat per cucs, degut principalment a una major activitat i presència dels insectes provocada per l’elevada humitat i les suaus temperatures que hem tingut.

Altres espècies no s’han vist tan afectades pels insectes i les seves produccions han estat considerables a nivell de Catalunya: els ceps (21 kg/ha), els camagrocs (18 kg/ha), les llenegues (12 kg/ha) o les agulletes (11 kg/ha).

Micosylva+ (SOE3/P2/E533) és un projecte SUDOE Interreg IV B “La micoselvicultura y valorización de los hongos silvestres comestibles como garantes de la sostenibilidad y multifuncionalidad forestal”