SANITAT ANIMAL | 09/12/2003  Ruralcat

El Govern balear aixeca les restriccions sobre el moviment de bovins a Menorca

La Direcció General d¿Agricultura del Govern balear ha aixecat les restriccions sobre el moviment del bestiar boví a l¿interior de Menorca. Aquesta mesura preventiva es va establir després de l¿aparició de diversos focus de llengua blava en vàries poblacions menorquines i davant la demanda de les organitzacions agràries professionals de l¿illa.

La consellera d¿economia de Menorca, Antònia Allés, va explicar que aquesta decisió ¿s¿ha pres degut al descens de les temperatures i també perquè no s¿han detectat nous brots infecciosos¿. Allés també va destacar l¿increment de granges sentinelles a Menorca, de quatre a deu, per detectar i prevenir possibles nous casos de llengua blava i altres epizoòties. D¿altra banda, la consellera va indicar que el Govern balear espera que ¿es tramitin i es paguin amb rapidesa els ajuts¿. El primer dels ajuts, aprovat pel Ministeri d¿Agricultura i el Govern, és de 150 euros per a la retirada de vedelles joves amb l¿objectiu de descongestionar el mercat. Allés també va recordar que s¿ofereix als ramaders menorquins una altra prima en el cas que optin per l¿engreix en les seves explotacions.