AJUTS | 04/12/2003  Ruralcat

El DARP fa efectius els ajuts a la ramaderia ecològica i a les actuacions en prats i pastures

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha iniciat els pagaments corresponents a les línies d¿ajut a la ramaderia ecològica i a les actuacions en prats i pastures, que sumen un import de 3.121.000 euros, i que beneficiaran a 596 explotacions.

Vaques frisona en pastura

El pagament, que es farà efectiu aquest mes, assoleix per a ramaderia ecològica la quantitat de 2.746.000 euros, corresponents a 162 explotacions i, per a les 434 explotacions de la línia d'actuacions en prats i pastures, 374.967 euros . La línia corresponent a la ramaderia ecològica té com a objectiu la protecció dels recursos naturals, l¿aigua, els sòls i el paisatge, i la reducció dels potencials focus i nivells de contaminació a través de l¿acollida a una metodologia de gestió sostenible de l¿explotació, com és la producció ramadera ecològica sobre superfícies acollides a agricultura ecològica. Pel que fa a la línia d¿actuacions en prats i pastures, s¿encarrega del foment de les actuacions que les explotacions ramaderes extensives apliquin per a la conservació dels ecosistemes agraris i els seus recursos, amb el manteniment d¿una gestió racional dels aprofitaments ramaders i de la coberta vegetal i amb respecte a les càrregues ramaderes admissibles.