CONFERÈNCIA SECTORIAL D'AGRICULTURA | 01/12/2003  Ruralcat

La Conferència Sectorial acorda aplicar la reforma de la PAC el gener de 2006

Després d¿un dia de negociacions intenses entre els disset consellers d¿Agricultura i el ministre Arias Cañete, la Conferència Sectorial reunida ahir a Saragossa va acordar per consens començar a aplicar la reforma de la PAC l¿1 de gener de 2006. Un consens, tanmateix, que compta amb postures enfrontades. Mentre Catalunya, Euskadi, Castella i Lleó, Galícia, les Illes, la Rioja i Navarra proposaven que la reforma s'apliqués el gener del 2005, Andalusia, Extremadura i Castella la Manxa ho volien posposar fins el 2007.

Conferència sectorial, ahir a Saragossa

Conferència sectorial, ahir a Saragossa. Foto: Mapa

Però el consens en la data d¿aplicació de la reforma de la PAC no va aconseguir compensar el desacord en relació a l¿aplicació per regions dels ajuts, que defensen el Principat i el País Basc. Tots dos van manifestar que l¿aplicació dels ajuts a nivell Estatal, sense tenir en compte els trets diferencials de l¿agricultura de cada regió, és una ¿invasió de competències¿. Arias Cañete, en canvi, va defensar l¿aplicació estatal dels ajuts apel·lant a què la majoria dels consellers autonòmics van rebutjar la regionalització en l¿anterior Conferència Sectorial el passat octubre. Cañete va afegir que ¿l¿aplicació és constitucional i no vulnera competències¿ i va convidar a Catalunya i el País Basc a recórrer als tribunals. Sector arrosser: satisfacció dels ramaders catalans
On sí que es va arribar a un acord favorable, sobretot pels interessos catalans, amb oposició frontal d¿Extremadura , va ser en l¿aplicació regional de la Superfície Màxima Garantida (SMG) en arròs. Així, la superfície que correspon a Catalunya és de 20.850 hectàrees i l¿atorgada al País Valencià 14.350 hectàrees. Això suposa, segons ha declarat la Federació Catalana de Cooperatives Agràries (FCAC), una assignació justa pels conreus arrossers catalans i un reconeixement del potencial productiu de l¿arròs. Regulació de la quota lletera
Pel que fa al sector lleter, Cañete va presentar als disset consellers l'esborrany de Reial Decret pel qual es regula el règim de la quota làctia, anunciat ja la setmana passada i rebutjat per la majoria de ramaders catalans, i va obrir un període de suggeriments de les Comunitats Autònomes per la redacció del text final. En aquests sector, el País Basc també es va posar de part del Principat i, tot i que va valorar l¿esborrany, va afirmar que el Departament d¿Agricultura basc presentarà al·legacions perquè creu que existeixen condicionants en funció de la realitat sectorial de cada territori. Concretament, i situant-se en la mateixa postura que la FCAC, es va referir a l¿eliminació del sistema de compensació i va dir que sol·licitarà per escrit que les cooperatives puguin ser considerades primer comprador per així poder compensar les quotes. Distribució de fons
Pel que fa a la distribució territorial de fons destinats a programes agraris i ramaders, del total de 4.227.739 euros que es disposa, es distribuiran 528.373 euros pels plans de lluita contra plagues en funció de les propostes realitzades per les Comunitats Autònomes. D'altra banda, 2.876.789 euros es destinaran als Programes Estatals d'eradicació de malalties dels animals, i 298.993 euros als ajuts per l'adquisició d'animals de reposició de determinades races bovines, ovines i de cabrum autòctones espanyoles. També s'ha acordat la concesió de 523.584 euros a Catalunya, corresponents a la cofinanciació dels ajuts per pal·liar els efectes dels danys produïts per les gelades de 2001 a les explotacions d'oliverars. Presentació del Llibre Blanc
Durant la Conferència Sectorial, el ministre Arias Cañete va voler donar molta importància al Llibre Blanc de l'Agricultura i el Desenvolupament Rural, elaborat a partir de l'exposició i debat de 260 ponències on van participar més de 2700 persones. El llibre, que exposa i analitza la situació actual i els problemes bàsics agraris i rurals, i proposa noves actuacions per promoure l'agricultura espanyola, consta de tres volums. Així tracta en diferents apartats els aspectes socioeconòmics, mediambientals, de mercats i de sistemes productius agraris.