DIVULGACIÓ | 23/11/2003  Ruralcat

Arias Cañete assegura que l¿envelliment és la principal feblesa de l¿agricultura espanyola

El ministre d¿Agricultura, Pesca i Alimentació, Miguel Arias Cañete, ha afirmat que l¿envelliment de la població activa agrària i les dificultats per a la seva renovació constitueixen la principal debilitat de l¿agricultura espanyola, juntament amb l¿escassa dimensió territorial i econòmica de les seves explotacions.

Arias ha assegurat que aquests són els dos principals problemes detectats rere l¿elaboració del Llibre Blanc de l¿Agricultura i el Desenvolupament rural. Un document que ha presentat avui a la seu del Ministeri d¿Agricultura a Madrid i que neix amb la intenció de ¿recollir i analitzar en profunditat el present i el futur del sector agrari espanyol i la problemàtica del món rural". Ha ressaltat que la menor dimensió de les explotacions agràries espanyoles "limita la competitivitat en mercats globalitzats molt oberts", mentre que la renovació de l'agricultura espanyola des del punt de vista generacional és el problema més greu. En aquest sentit, apunta que la immigració ha aconseguit rejovenir la població rural, però no el empresariat agrari, ja que els immigrants solen treballar en el camp com assalariats. El ministre va advertir que "tota una generació d'agricultors de la postguerra es jubila en els propers anys, uns 400.000, i ha reconegut que el procés de renovació actual no funciona, ja que es pressuposta per a aconseguir introduir 6.500 joves a l'any en l'agricultura però s'arriben als 5.000 anuals. Ha indicat que el Ministeri d'Agricultura destina a la inserció de joves en l'agricultura el 7,4 per cent de les mesures estructurals. Tot i això, ha subratllat que el Llibre Blanc proposa destinar el 14 per cent i incrementar la despesa destinada a aquests programes en 80 milions d'euros. Respecte al Llibre Blanc, Arias destaca que les seves conclusions seran vàlides per a guiar la política agrària espanyola durant més d'una dècada, amb independència del signe polític del Govern central o dels governs autonòmics que se succeeixin en aquest període. Arias ha assegurat que "és un magnífic instrument que farà que en els propers anys es puguin configurar polítiques agràries nacionals i polítiques autonòmiques d'acompanyament que permetin a l'agricultura espanyola ser competitiva en el context de la Política Agrària Comú (PAC) i de l'Organització Mundial del Comerç (OMC)". El document, que ha costat dos milions d¿euros, es divideix en tres volums, el primer d'ells dedicat a una anàlisi horitzontal de l'agricultura i el desenvolupament rural a Espanya, el segon centrat en l'anàlisi de cadascun dels sectors agraris i el tercer dedicat a l'anàlisi de les disset Comunitats Autònomes.