II CONFERÈNCIA EUROPEA A SALZBURG | 23/11/2003  Ruralcat

El desenvolupament rural de la UE vist per Fischler

El passat dia 13 de novembre s¿inaugurà la II Conferència Europea sobre el Desenvolupament Rural a Salzburg (Àustria). En el discurs d¿obertura, el comissari d¿agricultura de la UE, Franz Fischler, va fer un repàs de com ha evolucionat el camp europeu des del naixement de l¿Agenda 2000 i, més que proposar mesures concretes per al futur desenvolupament, va fer una declaració d¿intencions i va apuntar algunes solucions pel futur.

Durant la intervenció Fischler va manifestar la seva preocupació pels següents punts:
 • La despoblació de les zones rurals és un problema greu, lligat a la baixa natalitat, l¿alta mortalitat i l¿abandonament dels joves, que busquen millorar el seu nivell de vida a les ciutats.
 • Falta d¿accés als serveis públics, a l¿ensenyança superior i a la formació permanent i, en general, un nivell de vida més baix.
 • La pobresa augmenta en les poblacions rurals, en front de la qual Fischler proposa que es potenciïn els llocs de treball no vinculats a l¿agricultura en les zones rural, per augmentar el nivell de vida dels seus habitants
 • Cal facilitar mercats i donar serveis i oportunitats a la població rural, així com fer accessible el camp a la població urbana.
 • Clar que a tot això se li ha de sumar un factor que serà clau ben aviat: l¿ampliació de la Unió Europea. I serà clau perquè agreujarà tots aquests problemes, de manera que el nivell de vida serà encara més baix, el conjunt de les zones rurals europees serà molt major i els serveis públics, les ofertes de treball, etc. esdevindran a la força molt més precaris. Malgrat tot, Fischler es mostrà optimista i animat pel que s¿ha aconseguit fins ara i durant el seu discurs parlà, bàsicament, d¿augmentar el pressupost en desenvolupament rural i, sobretot, de distribuir-lo millor. Alguns dels punts positius que Fischler veu a la ruralia europea i que vol potenciar són els següents:
 • La funció del camp és indispensable en les nostres societats, cada vegada més urbanites
 • El paisatge agrari i els boscos són un gran recurs per Europa, Per tant, cal mantenir-los i millorar-ne la gestió.
 • Davant l¿imminent creixement d¿Europa Fischler centrà el seu discurs en la l¿obertura de mercats, l¿augment de serveis i ofertes de treball, la innovació tecnològica agrària, sempre dins un marc de sostenibilitat i respecte del medi ambient. En definitiva, el comissari parlà de mantenir una agricultura multifuncional a totes les zones rurals d¿Europa. Aplicació de la política de desenvolupament rural
  En el seu discurs, Fischler va reconèixer que el sistema actual d¿aplicació de polítiques dirigides al desenvolupament rural és complicat i inflexible. Per això proposa un nou repartiment en les funcions de la Comissió i els Estats membres. Segons Fischler, cal que en el futur la Comissió participi menys en la gestió quotidiana dels programes concrets de cada Estat i dediqui més esforços a propiciar el diàleg entre els Estats membres. Així mateix, aquests haurien de gaudir de més flexibilitat, la qual cosa es traduiria, a la pràctica, en més responsabilitats. Fischler afirma que vol augmentar el pressupost per al desenvolupament rural. Diu que, amb l¿ampliació d¿Europa, caldrà més financiació per fer front a les necessitats i reptes dels Estats membres, tot i que no diu quant es produirà, ni de quans de diners estem parlant. Programa de desenvolupament rural del Principat
  El programa de desenvolupament rural de Catalunya té, és clar, estratègies i objectius concrets i ajustats a les necessitats pageses dels catalans del Principat: adaptar el sector a les condicions de mercat, millorar la competitivitat del medi rural renovant infraestructures i diversificant serveis, conservar i aprofitar els boscos. En alguns aspectes, Catalunya és capdavantera i, fins i tot, es pot posar d¿exemple del que vol aconseguir Fischler. Un exemple clar és la integració del turisme en l¿activitat agrària o l¿augment, cada cop més significatiu, dels productes de qualitat. A l¿altra cantó, trobem les millores prioritàries entre les quals destaca millorar les estructures de producció de les explotacions i mantenir l¿activitat agrària en les zones desfavorides El cost públic actual del programa és de 100,98 milions d¿euros, dels quals la Comunitat Europea en posa 206, 95 milions. Segons Fischler, la reforma de la PAC aprovada el passat 26 de juny està ajudant a avançar, ja que transfereix la financiació de les polítiques de mercat al desenvolupament rural. Cal doncs, diu, més finançament per a fer front