RURALCAT | 27/01/2021  Ruralcat

El Campus Empresarial Agrari es renova per millorar la competitivitat i innovació de les empreses agroalimentàries

L’objectiu és potenciar la competitivitat, l’esperit emprenedor i col·laboratiu i la innovació del sector, mitjançant nous recursos formatius a través del portal RuralCat.

Campus Empresarial Agrari

Des de la nova plataforma s’ha habilitat un accés a la informació sobre ajuts

El Campus Empresarial Agrari, una oficina coordinada per les catorze Escoles Agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), es reinventa amb la missió de potenciar la competitivitat, l’esperit emprenedor i col·laboratiu i la innovació dels professionals i les empreses del món agroalimentari català.

A partir d’aquest 2021, el Campus Empresarial Agrari inicia un nou pla de treball que permetrà detectar les necessitats del sector, proporcionant formació en gestió empresarial personalitzada i adaptada a la realitat i el context de l’àmbit agropecuari i alimentari.

La gestió empresarial és un pilar essencial per assegurar la viabilitat i el futur de les empreses. Per aquesta raó, el Campus Empresarial Agrari utilitzarà els formats que siguin més adequats per a l’aprenentatge dels seus alumnes, orientant i transferint coneixements i solucions en la gestió de l’empresa agrària i innovant en el producte i en la millora pedagògica.

Es tindran en compte les peticions formatives dels professionals i les empreses agroalimentàries i es prioritzaran les sessions formatives de dimensions reduïdes per aportar valor afegit als alumnes. L’oficina del Campus Empresarial Agrari també proporcionarà un servei d’orientació als participants, ja que se’ls facilitarà els contactes d’altres agents i entitats del món agroalimentari amb l’objectiu que els puguin donar suport si ho requereixen.

Amb la finalitat de fer possible aquest nou enfocament, s’ha creat una nova plataforma web dins del portal RuralCat que aglutina i dona accés a una àmplia oferta formativa de cursos i jornades en modalitat presencial, semi presencial i a distància que s’aniran realitzant al llarg de l’any.

Aquestes formacions es centraran en diversos camps de la gestió empresarial: tècniques de venda, comunicació, màrqueting digital i comerç virtual, anàlisi de costos, presa de decisions i anàlisi estratègic, finançament, internacionalització, lideratge, creativitat i innovació, planificació i organització del temps, negociació i resolució de conflictes, etc.

Els alumnes tindran l’oportunitat de resoldre els exercicis i els casos pràctics en base a la seva pròpia experiència professional, empresa, projecte o explotació. D’aquesta manera, es fomenta una formació aplicada a la pràctica, més real, útil i profitosa.

A més a més, l’espai web ofereix un repositori de vídeos de les Jornades Tècniques del Pla Anual de Transferència Tecnològica centrades en gestió empresarial i comercialització i properament, també s’activarà la formació en obert, uns cursos en línia gratuïts que pot fer qualsevol usuari que estigui registrat a Ruralcat. Cada trimestre, es facilitarà un curs diferent amb l’objectiu de proporcionar més eines i recursos als professionals del sector.

Des de la nova plataforma s’ha habilitat un accés a la informació sobre els ajuts que ofereix la Generalitat de Catalunya, el Govern Espanyol i la Unió Europea; la normativa d’aquests mateixos organismes públics; i, diverses publicacions d’interès del sector agroalimentari (dossiers tècnics, memòria del Campus Empresarial Agrari, novetats estadístiques i novetats documentals).Les entitats col·laboradores d’aquest projecte són l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), la Promotora dels Aliments Catalans (Prodeca), GLOBALLEIDA i la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC).

Font: DARP

Informació relacionada