PAC 2004 | 16/11/2003  Ruralcat

La Comissió Europea proposa reduir el pressupost agrícola de 2004 en 1.000 milions d¿euros

L¿estimació de pressupost per al proper exercici de la Política Agrària Comú (PAC) ha variat molt des de la seva proposta original al maig de 2003. Sis mesos després, l¿actualització dels pressupostos revela necessitats menors a les incialment previstes: 1.000 milions d¿euros Els motius apunten, en primer lloc, als efectes de la sequera i, en segon, al pagament avançat d¿algunes ajudes directes al sector animal.

El passat 29 d¿octubre, la Comissió va proposar, en una de les reunions periòdiques que manté cada any a finals del mes d¿octubre, aquesta reducció atenent a raons de pes que demostren que els efectes de la sequera de l¿estiu de 2003 van suposar un descens espectacular de les collites. Una realitat que també es va traduir en un descens substancial de les quantitats d¿exportació així com en una reducció considerable de les estimacions per a les existències d¿intervenció. Per pal·liar els efectes de la sequera, la Comissió va avançar el pagament anticipat d¿una sèrie d¿ajudes directes que van beneficiar, sobretot, el sector animal. Aquestes ajudes, que es van pagar del pressupost 2003, fan que sigui possible un estalvi per a l¿exercici 2004 que, en el cas de la carn de vacu és de107 milions d¿euros, i en el de carn d¿oví i cabrum, de 303 milions d¿euros. Així i tot, aquestes reduccions es veuen compensades lleugerament per l¿increment de les necessitats d¿altres sectors, sobretot el dels farratges dessecats. Segons ha declarat la Comissària de pressupostos de la UE i responsable de la gestió financera, Michaele Schreyer, ¿aquesta modificació, que incrementa a 4.300 milions d¿euros el marge disponible abans d¿arribar al límit màxim, és la garantia d¿un pressupost molt prudent. Aquest marge constitueix, de fet, una reserva per a imprevistos, per exemple, per a esdeveniments climàtics¿. Al marge d¿aquesta reserva, la Comissió ha volgut incloure també algunes de les prioritats que ha marcat el Parlament europeu. Per aquest òrgan resulta indispensable dedicar part del pressupost a l¿estudi de indicadors mediambientals, per la qual cosa ha sol·licitat a la Comissió 500.00 euros. Una suma a la qual sumen una quantitat equivalent per tal d¿analitzar la viabilitat de crear etiquetes europees de qualitat, fer un estudi pilot sobre el finançament dels riscos d¿epidèmies del bestiar i subdividir una línia pressupostària per diferenciar les restitucions d¿exportacions de carn de les exportacions d¿animals vius. Quant a pesca, la Comissió Europea també ha determinat actualitzar les estimacions pressupostàries referents als acords de pesca internacional transferint 3 milions d¿euros de la reserva a la línia dedicada a la contribució de la UE en aquests acords.