POLÍTICA AGRÀRIA | 13/11/2003  Ruralcat

La CE proposa reduir la retirada obligatòria de terres al 5 per cent

La Comissió Europea ha adoptat una proposta de reglament per la qual es redueix el percentatge obligatori de retirada de terres d¿un 10 a un 5 per cent per a la campanya de cereals de 2004-2005, amb l¿objectiu de compensar la minva de la producció a causa de la sequera. Aquesta proposta haurà de ser aprovada formalment pel Consell de Ministres previ informe del Parlament Europeu.

Entre el 15 de gener i el 31 d¿agost de 2004, els agricultors es podran beneficiar d¿aquesta mesura que, segons la CE, permetrà que la producció de cereals de la UE augmenti 7 milions de tones. La Reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) estableix que per tal que els productors puguin beneficiar-se dels ajuts a la superfície han de retirar un percentatge de les seves terres llaurables, amb l¿objectiu d¿equilibrar les produccions. Generalment aquest índex és d¿un 10 per cent. Brussel·les, però, ha considerat que si es manté aquesta taxa tenint en compte la sequera d¿enguany, la collita de cereals no assegurarà una recuperació de les existències als 25 països de la UE a la propera campanya. En el cas d¿Espanya, l¿administració limita la retirada voluntària al percentatge mínim del 10 per cent, tot i que, per voluntat de les Comunitats Autònomes, es pot augmentar quan s¿estima que existeixen circumstàncies que ho justifiquen, especialment les referides a condicions climàtiques. En aquest marc, Unió de Pagesos ha advertit als pagesos de conreus herbacis que tinguin en compte la reducció en la planificació de les seves sembres, ja que la campanya agrícola ja ha començat. Ha afegit que els productors de cereal de secà es troben sembrant, cosa que significarà que hauran de variar la planificació de la seva explotació o bé que hauran de sembrar parcel·les que, inicialment, estaven destinades a guaret obligatori. El sindicat ha demanat a les administracions competents que, tenint en compte l¿estat avançat de la campanya, prenguin mesures compensatòries.