ESTADÍSTIQUES | 05/02/2021  Ruralcat

Les granges catalanes de boví d’engreix recuperen els nivells d’abans de la pandèmia

El DARP ha actualitzat les dades del cens de boví de les granges catalanes. A l’informe s’aprecia la recuperació d’animals destinats a sacrifici menors de 24 mesos presents a les nostres granges a nivells pre-pandèmia.

Boví d'engreix

A Catalunya hi ha un total de 650.896 caps de boví

El Gabinet Tècnic del DARP ha actualitzat les dades del cens de boví de les granges catalanes, amb dades fins al novembre de 2020, que reflecteix que a Catalunya hi ha un total de 650.896 caps de boví, principalment ubicats a Lleida (52,1%), seguit de Barcelona (24,2%), Girona (21,6%) i Tarragona (2,1%). Pel que fa a la tipologia, la major part són animals de menys de 12 mesos, un total de 419.379 caps, seguit dels animals de 24 mesos i més, amb 166.309 caps, i de 12 a 24 mesos, amb 65.208.

Un dels efectes que ens va causar la Covid-19 el passat març i abril va ser la reducció d'entrada a les granges de vedells per engreix. Amb aquest cens es reflecteix que aquesta tendència ja està revertida i les granges, després del període de confinament, han anat tornant a omplir les seves instal·lacions i, progressivament, recuperant la normalitat. Els animals de menys de dotze mesos per a engreix i els mascles de 12 a 23 mesos de vida (que engloba els vedells de pastura mascles) són els animals que més es recuperen. També passa, encara que en menor mesura, amb les femelles amb destinació sacrifici (vedelles de pastura bàsicament).

Si mirem les dades de DATACOMEX (actualitzades fins a octubre 20), al mes d'octubre es van importar 67.817 caps aptes per a engreix, mentre que al mes d'agost sols en van ser 32.967 caps. La xifra d'octubre és uns 10.000-12.000 caps més alta que la dels dos anys anteriors (2018-2019), per tant, estem molt a prop de recuperar els valors previs a la pandèmia.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP