AJUTS | 16/02/2021  Ruralcat

Oberts els ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós

El programa permetrà contractar un total de 60 investigadors amb experiència internacional que es podran incorporar a qualsevol universitat, centre de recerca o fundació hospitalària de Catalunya.

Investigadora

El termini de presentació de sol·licituds provisionals per a les persones investigadores responsables finalitza l’11 de març de 2021

El Departament d’Empresa i Coneixement ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions d'un màxim de 60 ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós 2020.

L'import global és de 8.658.000 euros. L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador és de 132.300 euros. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant el temps que preveu aquesta convocatòria de l'ajut, i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador i la quota patronal de la Seguretat Social. Les entitats beneficiàries dels ajuts han d'incorporar la persona candidata i formalitzar el contracte d'acord amb la normativa vigent corresponent dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió i l'1 d'abril de 2022. L'import de l'ajut complementari és de 12.000 euros. Els ajuts concedits tenen una durada de tres anys.

Les persones candidates han d'haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2018, excepte en determinats supòsits.

El termini de presentació de sol·licituds provisionals per a les persones investigadores responsables finalitza l’11 de març de 2021 a les 14h hora local de Barcelona. El termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals és des del 17 de febrer fins el  24 de març de 2021.

El programa Beatriu de Pinós ofereix formació en competències transversals per millorar les seves perspectives professionals dels investigadors i investigadores i fomenta la ciència oberta i les activitats de divulgació per difondre els resultats de la recerca a la societat i per despertar vocacions científiques.

El programa Beatriu de Pinós està actiu des del 2005 i ha permès la contractació de 623 doctorats i doctorades per part de les entitats de recerca catalanes.

Font: RuralCat