PROJECTES DEMOSTRATIUS | 16/02/2021  Ruralcat

El centre Agrotecnio-UdL demostra l’eficàcia d’una nova tècnica d'inseminació que elimina les gestacions dobles en vaques lleteres

El projecte demostratiu “La punció fol·licular al moment de la inseminació com a mètode per l’eliminació de gestacions dobles en vaques lleteres” millora el benestar animal i l’economia de la granja.

Granja de vaques lleteres

Aquest nou mètode ja s'està aplicant en algunes explotacions del Segrià

Les investigadores i investigadors del Grup de Reproducció Animal d'Agrotecnio han desenvolupat una nova tècnica d’inseminació en vaques lleteres perquè pugui ser realitzada en pocs minuts per personal tècnic amb experiència en palpació. Consisteix en la punció fol·licular no ecoguiada, que inclou l'administració d'un inductor de l'ovulació, no requereix anestèsia, és indolora i es pot fer en visites reproductives setmanals sense interferir en el funcionament de la granja.

El projecte demostratiu "La punció fol·licular al moment de la inseminació com a mètode per l’eliminació de gestacions dobles en vaques lleteres", desenvolupat pel Centre de recerca Agrotecnio-UdL, ha permès demostrar l’eficàcia de la punció fol·licular sense utilitzar ecografia com a nou mètode d'inseminació artificial (IA) senzill, no invasiu i econòmic, que aconsegueix eliminar les gestacions dobles en vaques lleteres. A més, aquest mètode millora el benestar animal i la rendibilitat de les explotacions lleteres.

Les gestacions dobles són un dels factors més importants que afecten l’economia de les granges de vaca de llet, ja que tenen un percentatge de pèrdues de gestació elevat comparat amb una gestació simple i els costos indirectes augmenten dramàticament. La tècnica proposada en aquest projecte és realitzada amb un aparell utilitzat pel buidament de quists fol·liculars en boví, no requereix anestèsia, és indolora i àgil, amb menys d’un minut per vaca tractada.

Els resultats obtinguts pels experts d'Agrotecnio-UdL demostren que el seu ús no només redueix a zero les gestacions dobles sinó que la fertilitat posterior de l'animal és similar a la mitjana de la granja. Durant l’estudi, les vaques puncionades van tenir un percentatge d’ovulacions dobles i una fertilitat del 40%. El fracàs ovulatori va ser de 10-15%, comparat amb el 3% de vaques no puncionades. El percentatge de pèrdues de gestació es va reduir al 3% en períodes d’estrès per calor en vaques puncionades comparat amb el 25% de vaques no tractades.

Aquest és un projecte finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat