ASSEGURANCES | 29/10/2003  Ruralcat

S¿obre el termini per sol·licitar l¿assegurança de rendiments en raïm de vinificació

L¿assegurança de rendiment en raïm de vinificació d¿Agroseguro, en les seves dues modalitats, ja es pot subscriure fins el 15 de desembre, tot i que el termini arriba fins a març o abril, en funció de l¿assegurança complementària que es contracti.

Segons l¿Agrupació Espanyola d¿Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries Combinades (Agroseguro), l¿assegurat pot elegir dues línies d¿assegurances. L¿anomenada ¿A¿ va dirigida als que volen millorar l¿Assegurança Combinada de Raïm de Vinificació, afegint-hi les adversitats climàtiques als riscos principals ja coberts, mentre que l¿Assegurança de Rendiments modalitat ¿B¿ està enfocada als assegurats que desitgen una garantia bàsica d¿adversitats climàtiques. A més, recull línies d¿assegurances complementàries per les parcel·les amb excés de producció sobre la declarada per cada parcel·la a l¿assegurança de rendiments. Aquestes es poden contractar simultàniament junt amb l¿assegurança de rendiments. Així, la complementària ¿A¿ cobreix gelades, pedregades i en el seu àmbit marciment fisiològic, i es pot contractar fins l¿1 o el 25 de març segons la província. La complementària ¿B¿, que cobreix només les pedregades, es pot subscriure fins el 15 o el 30 d¿abril, també segons la província. Respecte a les modificacions en les assegurances de rendiment, enguany a les DO Penedès i Alella s¿ha suprimit la varietat Chardonay a les dues, i Merlot a la primera, tot i que es podran assegurar a Catalunya fora de Denominació. En el cas de la nova DO Ribera del Júcar, s¿hi inclouen l¿àmbit de producció i varietats inscrites. D¿altra banda, a la DO Calatayud s¿hi inclouen noves varietats i es modifica l¿àmbit ampliant-se els termes municipals, en la mesura que a la DO Cariñena, Campo de Borja, Condado de Huelva, Somontano i Chacolí d¿Àlava s¿hi inclouen noves varietats.

Informació relacionada